CNV over banenverlies KLM: kaasschaaf zorgvuldig hanteren

KLM Boeing 777-200ER
31 juli 2020 - 8:44 | Door: 
onze redactie
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - “Wij hechten eraan dat de kaasschaaf zorgvuldig wordt gehanteerd, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’, zo reageert vakbond CNV op het plan van KLM om, vanwege de coronacrisis, duizenden banen te schrappen. 

De bond onderschrijft de noodzaak om het personeelsbestand in te krimpen. “Corona veroorzaakt bij KLM de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, stelt bestuurder Michiel Wallaard. “Maar de accenten die KLM legt in zijn reorganisatie-aanpak stroken vooralsnog onvoldoende met het beeld van rechtvaardigheid zoals wij dat hebben.”

KLM maakte vrijdagochtend bekend fors in te grijpen om de onderneming in de lucht te houden. Er moeten 4.500 tot 5.000 banen verdwijnen. Volgens de CNV gaat het daarbij om 500 FTE’s bij het grondpersoneel.

Zorgvuldig snijden
De bond wil dat er evenwichtig wordt bespaard op de kosten, zonder dat individuele werknemers in een onmogelijke positie terecht komen. “Wij benadrukken daarom de Haagse motie om KLM’ers met een inkomen van minder dan anderhalf keer modaal zoveel mogelijk te ontzien. KLM legt de lat qua inleveren al bij één keer modaal. Als je dat rücksichtlos uitoefent - ook bij eenverdienende parttimers of bij partners die beiden voor KLM werken - dan komen mensen dus in de knel. Al helemaal omdat ze vaak in een dure omgeving, vlakbij Schiphol wonen.”

“Overleg met de leden is nu aan de orde”, stelt Wallaard. “KLM maakt enkele keuzes die te verdedigen zijn. Je moet een volwaardig speler blijven in het luchtruim. Een verloren positie krijg je nooit meer terug, met alle gevolgen voor werkgelegenheid op de langere termijn. Maar dat vereist ook werknemers die het werk deskundig en volwaardig kunnen blijven uitvoeren.”

Uitstel loonsverhoging
Een optie die KLM voorstelt volgens Wallaard is het uitstellen van de cao-loonsverhoging die anders in augustus zou volgen. “Maar wat betekent dit voor mensen die de komende tijd hun baan verliezen? Het betekent een lagere WW-uitkering. Tegelijkertijd heeft KLM grote financiële problemen. Problemen die niet verdwijnen door geen punt of komma meer te wijzigen aan de cao’s bij KLM die vorig jaar tot en met 2022 zijn afgesloten. Ze verdwijnen ook niet door de omvang van het personeelsbestand niet aan te passen aan de sterk gedaalde vraag.”

Redelijk
“Nu de eerste contouren van de benodigde veranderingen eindelijk zichtbaar zijn kunnen we met de leden afwegingen maken over cao-aanpassingen en behoud van werkgelegenheid. CNV Vakmensen bepaalt in samenspraak met de leden wat KLM van zijn werknemers in redelijkheid kan vragen als bijdrage in de oplossing. Die werkwijze blijft het uitgangspunt in de verdere besprekingen met de directie tot aan oktober, als het totale plan gereed moet zijn.”

Extra advertentie tonen: 
1
Dossier: 
Lees ook:
klm

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021