Privacy & Cookiebeleid

Reismedia B.V. (hierna: Reismedia) ontwikkelt, beheert en exploiteert diverse content distributiekanalen, waaronder print magazines onder de namen Luchtvaartnieuws, TripTalk, Beroepenmarkt en Reisbizz. Daarnaast exploiteerd Reismedia de websites www.luchtvaartnieuws.nl, www.zakenreisnieuws.nl, www.reisbizz.nl, www.triptalk.nl, www.careerexperience.nl, www.aviabanen.nl, www.reisjobs.nl en www.reismedia.nl. Ook social media accounts (zoals via LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter etc), Youtube kanalen etc.

Activiteiten
Al deze kanalen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Activiteiten’. Voor het gebruik van sommige onderdelen van de ‘Activiteiten’ wordt soms gevraagd dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie. Bij uw gebruik van de diensten en producten van de magazines en de overige Activiteiten kan Reismedia ook op andere wijzen informatie van en over u verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u aan Reismedia verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wordt verstrekt bij uw gebruik van de Reismedia activiteiten en bij uw deelname aan prijsvragen, winacties en dergelijk. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites en diensten en producten van Reismedia via haar Activiteiten. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke gegevens Reismedia verzamelt, hoe Reismedia deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.

Persoonsgegevens
Reismedia behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna 'persoonsgegevens') met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Reismedia houdt zich daarbij aan alle toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Reismedia B.V., Evert van de Beekstraat 1-41 (1118 CL) Schiphol, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Tevens heeft Reismedia B.V. een Verwerkersovereenkomst met Abonnementenland B.V., Shoptrader B.V. en New Heap B.V. De Verwerkersovereenkomst voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie vinden over de AP en over privacy.

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking
Reismedia kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van Reismedia, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat Reismedia uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u Reismedia toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.

De servers van Reismedia kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website.

Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat Reismedia u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen. Met behulp van deze informatie kan Reismedia de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau).

De persoonsgegevens worden door Reismedia verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement;
 2. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de Reismedia-websites;
 3. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan – daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;
 4. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;
 5. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties;
 6. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan Reismedia vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. Reismedia kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen;
 7. Het verhuren van NAW-gegevens aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;
 8. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 9. Het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van Reismedia.
 10. Het kunnen analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van de Reismedia (mobiele) websites en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën.

Reismedia bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door Reismedia worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of het gebruik van Reismedia-producten of -diensten.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal Reismedia uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren.

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan Reismedia uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u Reismedia daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

In bijzondere gevallen kan Reismedia zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het Reismedia-netwerk en de Reismedia-diensten te garanderen. Reismedia kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Reismedia aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Reismedia tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden. Reismedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane schade als gevolg van foutieve of vertraagde verwerking van gegevens.

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door Reismedia verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen.

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat Reismedia kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan Reismedia vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt Reismedia u altijd een bevestigingsbericht. Indien u zich op een website van Reismedia heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u vaak zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Gebruik van cookies
Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

Reismedia gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Reismedia activiteiten te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van Reismedia worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Reismedia gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze).

Daarnaast gebruikt Reismedia Google Analytics cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Reismedia activiteiten, teneinde de activiteiten en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren. De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en het specifieke privacybeleid van Google Analytics https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html verwijzen wij u naar de hiervoor genoemde websites.

Op de Reismedia websites en overige activiteiten kunnen ook knoppen opgenomen zijn om pagina’s of berichten te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en dergelijke. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de betreffende sociale media platforms. Ook deze codes kunnen cookies plaatsen. Voor verdere informatie over het van toepassing zijnde privacy en cookiebeleid van deze sociale netwerken verwijzen wij u graag naar de (websites van de) betreffende sociale netwerken.

Reismedia kan cookies ook gebruiken – afhankelijk van de gegeven toestemming – om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 'sessiecookies' en de advertentiefuncties van Google Analytics Cookies; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.

Daarnaast maakt Reismedia gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de betreffende Reismedia website u als gebruiker herkennen wanneer u de website bezoekt. In dat geval wordt deze website op uw voorkeuren aangepast.

Ook adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door derde partijen is het privacy- en cookiebeleid van die derde partijen van toepassing.

Het accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Reismedia activiteiten enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Websites/webpagina's van derden
De websites van Reismedia bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door Reismedia, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Reismedia heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Reismedia verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Het komt voor dat u op pagina's van de website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina's. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacybeleid.

Beveiliging
Reismedia heeft – met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is – adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle Reismedia-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik.

Wijzigingen
Reismedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken

 • Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen
 • U kunt een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken
 • U kunt Reismedia ook om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren
 • U kunt Reismedia ook vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen.
 • U kunt Reismedia vragen om uw gegevens niet langer met derden te delen of niet langer nieuwsbrieven en/of gerichte aanbiedingen (van derden) te ontvangen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (Google Analytics) alsmede advertentie cookies (Google Admanager en Google Adsense). Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze Website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Websites. We kunnen niet zien wie onze Websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Meer informatie te vinden op over Google privacy policy hier op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en hoe gebruikt Google informatie op https://policies.google.com/privacy en het beleid voor toestemming van gebruikers in de EU op https://www.google.com/about/company/user-consent-policy-help

De advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: sessiecookies
Beheerd door: Ons
Doel: deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde services niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u die services te bieden.

Functioneel cookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt, opnieuw moet invoeren.

Tracking- en prestatie cookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Derden
Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt doordat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Targeting- en advertentie cookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Derden
Doel: Deze cookies volgen uw surfgedrag om ons in staat te stellen advertenties weer te geven die waarschijnlijk interessanter voor u zijn. Deze cookies gebruiken informatie over uw browsegeschiedenis om u te groeperen met andere gebruikers die dezelfde interesses hebben. Op basis van die informatie, en met onze toestemming, kunnen externe adverteerders cookies plaatsen om hen in staat te stellen advertenties te tonen waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor uw interesses terwijl u zich op websites van derden bevindt.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u liever het gebruik van cookies op de website wilt vermijden, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies verwijderen die zijn opgeslagen in uw browser die aan deze website zijn gekoppeld. U kunt deze optie te allen tijde gebruiken om het gebruik van cookies te voorkomen.

Als u onze cookies niet accepteert, kunt u enig ongemak ervaren bij uw gebruik van de website en werken sommige functies mogelijk niet correct.

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de helppagina’s van uw webbrowser.

Bezoek voor elke andere webbrowser de officiële webpagina’s van uw webbrowser.

Meer informatie over cookies

U kunt hier meer over cookies lezen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

In alle gevallen kunt u uw brief sturen aan:

Reismedia B.V.
Evert van de Beekstraat 1-41
1118 CL Schiphol.

Of u kunt een e-mail sturen aan: [email protected] onder vermelding van ‘privacy’

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen