VNO-NCW: bedrijfsleven en luchtvaart moeten vuist maken voor Schiphol

17 november 2014 - 16:40 | Door: 
Arnold Burlage

NOORDWIJK – De Nederlandse luchtvaartsector lijkt ondernemend Nederland aan haar zijde te hebben gevonden in de strijd voor het behoud van Schiphol als mainport voor Nederland. Tijdens een spreekbeurt op het symposium van de Dutch Aviation Group (DAG) in Noordwijk heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW de volgens hun zwakheden en tegelijk de uitdagingen van de luchtvaartsector blootgelegd.

Rene Klawer, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW West, onthulde tijdens de DAG-bijeenkomst in Huis ter Duin in Noordwijk het nieuws dat er plannen bestaan om binnen VNO-NCW een luchtvaarttafel op te richten “om met alle betrokken partijen de gezamenlijke strategie ter versterking van Schiphol af te stemmen”.

VNO-NCW wil, als invloedrijke ondernemersorganisatie, samen met de sector een vuist maken en een stem laten horen bij het kabinet en de politiek in Nederland.

Klawer is zelf bijna een halve eeuw actief in de reissector en vanuit die hoedanigheid zeer betrokken bij de luchtvaartsector in Nederland. Hij is op dit moment, naast voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW West, eigenaar van de Reisspecialisten Groep.

Lees hieronder de volledige speech van Klawer:

Stel je eens voor dat de Duitse overheid de maximumsnelheid op de Autobahn terug zou brengen naar 100 km per uur. Stel je eens voor dat de Duitse autofabrikanten in reactie daarop hun productie naar groei- economieën in Azië en Zuid Amerika zouden verplaatsen. Dan zouden we toch naar ons voorhoofd wijzen .

Stel je eens voor dat de Spaanse regering zou besluiten om een vertrekbelasting van € 100 aan iedere buitenlander die Spanje bezoekt te heffen. Het toerisme, het belangrijkste exportproduct van Spanje met ruim 50 miljoen buitenlandse bezoekers, zou instorten. Als reactie hierop zou de Spaanse hotellerie investeren in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. We zouden ze toch echt voor gek verklaren .

Stel eens dat we voor een van de twee hoofdmotoren voor de Nederlandse economie, de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol, de luchthaven en de netwerkcarrier verschillende uitgangspunten zouden hanteren, de visie op investeringen niet met elkaar en de belangrijkste partners gedeeld zou worden en netwerk carriers van concurrerende hubs incentives zouden krijgen waardoor de concurrerende hub zich versterkt. We zouden toch zeggen: zijn ze nu helemaal mesjogge geworden? Ze gaan toch niet de kip met de gouden eieren slachten?

Helaas is die laatste veronderstelling maar al te waar. Doordat de spelers in de waardeketen, de netwerkcarrier, de luchthaven, de luchtverkeersleiding, de toeleveranciers en de overheid niet meer dezelfde visie delen en ik bedoel één gemeenschappelijke visie voor een vlucht naar voren, om in luchtvaarttermen te blijven, maar een zogenaamde samenwerking met respect voor elkaars standpunten, een samenwerking van 'pappen en nahouden' een schijnconstructie, ja dan wordt een van de twee belangrijkste vliegwielen voor de Nederlandse economie snel afgebroken. En wat afgebroken is krijg je niet meer terug.

Die afbraak gaat zeer snel doordat andere gouden driehoeken: de hubluchthaven, de home-netwerkcarrier en overheid in razendsnel opkomende economieën intensief en met een eenduidige gemeenschappelijke strategie samenwerken, ja zij hebben het succesvolle strategiespel van ons land gekopieerd, vaak ook nog met overheidssubdidie, dan wordt ons succesvol opgebouwde netwerk sneller afgebroken dan opgebouwd en hapert een van de motoren voor de Nederlandse economie.

Daarom deze Wake up Call.
 
Binnen VNO-NCW maken we ons al tijden grote zorgen over de ontwikkelingen rondom onze nationale luchthaven. Als voorzitter van VNO-NCW West dat de provincies Noord-en Zuid Holland bevat en derhalve de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol heb ik in samenspraak met de voorzitter van landelijk VNO-NCW , tot voor kort Bernard Wientjes en vanaf deze zomer Hans de Boer, over het risico dat Nederland de slag om Schiphol verliest, gesproken en waarschuwende signalen afgegeven aan alle betrokkenen en verantwoordelijken over de enorm negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie, voor de topsectoren en voor de vestiging in Nederland van buitenlandse ondernemingen en hoofdkantoren.

Het netwerk dat ons relatief kleine Nederland met de wereld verbindt, dat essentiële netwerk voor ons land dat leeft van de export. Erasmus zei vijf eeuwen geleden al.   'Heel de Wereld is mijn Vaderland' .

Uit die signalen en de voortzetting van de Alders tafel die tot doel had partijen bij elkaar te houden is een zogenoemde  ' Shared Vision ' ontstaan met vervolgens een conclusie en een brief aan de tweede kamer met de handtekening van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu eronder samen met de minister van Economische zaken. Een compromis stuk met aannames, verwachtingen en spelregels 'wat te doen' wanneer het weer eens fout dreigt te gaan. Wanneer ik minister van transport of economische zaken van Turkije, Dubai, Abu Dhabi of Singapore zou zijn en het document 'Evaluatie Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol'  onder ogen zou krijgen, zou ik een fles Dom Perignon Champagne laten aanrukken om de overwinning te vieren.

Er is een oplossing: De toekomst van Schiphol moet per direct met hoge prioriteit op de agenda van het kabinet geplaatst worden .Premier Mark Rutte moet hierin het voortouw nemen. De minister van Financien en de gemeente Amsterdam moeten overtuigd worden van het belang van een sterk Schiphol met een directe toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van een kleine 30 miljard en een totale impact op onze economie die vele malen groter is. Daarbij vergeleken zijn die paar honderd miljoen die als dividend aan de overheid wordt uitgekeerd peanuts.

Welke maatregelen zouden genomen moeten en kunnen worden om de aanval van buitenlandse Hubs tegen Schiphol te weerstaan en om stevig terug te slaan.

De overheid moet vaststellen dat Schiphol als bedrijf waarin het eigen rendement centraal staat niet past in een baanbrekende oplossing . Investeringen in de eigen infrastructuur van de luchthaven en investeringen in snelle verbindingen naar en van Schiphol , over de weg , per spoor en door de lucht , vooral ook met knooppunten die de Hub functie van Schiphol versterken hebben top prioriteit .

De minister van Economische zaken samen met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur moeten met onze netwerk carrier KLM en alle betrokkenen uit de gouden driehoek de strategie van de Hub luchthaven in een sterk veranderende wereld ,weer en nog steviger oppakken als in de gouden periode van de opbouw.

Er mag geen 'geheime' agenda zijn waar partijen elkaar wantrouwen.

De positie van netwerk carrier KLM die nog steeds ijzersterk is en die na de overname/fusie door Air France gegroeid is van 5 naar 10 miljard euro blijft het uitgangspunt en moet versterkt en niet gewantrouwd worden.

De synergie uit de fusie met Air France moet verzilverd worden in een onderscheidend topproduct en nog meer verbindingen met de wereld. Zoals de succesvolle strategie van de voormalige topman van KLM Peter Hartman om een sterk netwerk naar China gevolgd door Zuid Amerika en Afrika op te bouwen.

De netwerkcarrier KLM als vaste klant en grootste gebruiker is leidend. De luchthaven een faciliterende publieke activiteit met vanzelfsprekend een voortzetting van het kwalitatief uitstekende en vernieuwende aanbod.

De strategie moet zijn om primair met onze netwerkcarrier KLM die 73 lange afstandsbestemmingen wereldwijd bedient de positie van Schiphol te versterken met het doel een verdere uitbreiding van bestemmingen en frequenties.

Ondersteuning voor het netwerk met 320 bestemmingen van en naar Schiphol met luchtvaartmaatschappijen die op basis van een level playing field op Schiphol vliegen moet leidend zijn.

In de verbindingen met Schiphol over de weg en het spoor moet fors verder geïnvesteerd worden met name naar gebieden met een hoge bedrijfs-en bevolkings concentratie .

Investeringen door Schiphol in Hubs die de Hub Schiphol versterken moeten aangemoedigd worden zoals in Terminal 4 op Kennedy Airport en in de plannen voor een Hub naar Midden-en Zuid Amerika op Bonaire.

Overeenkomsten met buitenlandse carriers die op Schiphol vliegen en willen vliegen moeten aangemoedigd worden maar wel uitsluitend op basis van reciprociteit.

De benchmark vergelijkingen moeten zich niet richten op individuele luchthavens maar op de concurrentie tussen de economisch sterke regio's in Europa en de wereld.

We moeten nooit vergeten dat Nederland een te kleine thuismarkt heeft ten opzichte van drie grote landen om ons heen Duitsland , het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk . Door de Hub functie en de netwerk carrier vol te faciliteren als grootste vaste klant kunnen we Schiphol als Gateway to Europe en als motor voor de Nederlandse economie versterken en uitbreiden.

Tenslotte: binnen VNO-NCW willen we een luchtvaarttafel opstarten om met alle betrokken partijen de gezamenlijke strategie ter versterking van Schiphol af te stemmen.

Ik ving geluiden op dat dit bij het ACM op pre-competitieve bezwaren zou sluiten. Ook hier roep ik de minister van Economische Zaken Kamp op hier daadkrachtig in te grijpen.
Ik ben niet erg onder de indruk van het ACM die nog niet eens in staat is om Ryanair aan de code reisaanbiedingen te houden en een bedrijf als Travel Bird te bestraffen omdat zij zich tot een paar dagen geleden niet aan de wet hielden met betrekking tot een garantieregeling.

Wanneer betrokkenen partijen hun eigen strategie en spelletjes blijven spelen raken we snel achterop. We kunnen in dat geval beter nog wat kratjes champagne richting het Midden Oosten sturen zodat de concurrentie daarmee alvast de overwinning kan vieren.

Laat ik het vertrouwen uitspreken dat het niet zover zal komen.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020