FNV: akkoord met KLM over reorganisatie ver weg

KLM hoofdkantoor
24 september 2020 - 12:54 | Door: 
onze redactie
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - Het overleg tussen KLM en vakbond FNV verloopt zeer moeizaam. De twee partijen overlegden deze week lang over het inleveren van de geplande loonsverhoging en een sociaal plan voor overtollige werknemers, maar een akkoord lijkt ver weg.

KLM moet vanwege de coronacrisis flink snijden in de kosten en het personeelsbestand. De in de CAO afgesproken loonsverhoging werd onlangs teruggedraaid, en duizenden banen moeten verdwijnen. Over de invulling daarvan wordt met de bonden gesproken.

“Dinsdag hebben we de hele dag met KLM onderhandeld over twee onderwerpen: het sociaal plan en de bijdrage van de werknemers. Op beide onderwerpen willen we heel graag een akkoord. Het bedrijf is in moeilijkheden, dan is het nodig dat snel duidelijke afspraken komen. Echter, op beide onderwerpen staan we nog ver van elkaar”, aldus de FNV.

“KLM wil dat iedereen de loonsverhogingen uit het cao-akkoord (2x 2,5 procent) inlevert. Dat betekent echter dat iedereen tot aan 1,5 keer het modale inkomen hetzelfde inlevert. Dat is in strijd met wat de overheid en Tweede Kamer vragen: beneden modaal geen bijdrage, tot 1,5 keer modaal ontzien. Als het haar goed uitkomt, verbuigt KLM de voorwaarden van de overheid. En als het niet goed uitkomt, stelt ze dat er geen ruimte is.”

Lage lonen ontzien
De inkomens tot 1,5 keer modaal moeten volgens de FNV worden ontzien. Voor het berekenen van een modaal inkomen rekent de bond de onregelmatigheidstoeslag niet mee, KLM doet dat wel. FNV Luchtvaart vindt dat de te verwachten verlaging van de onregelmatigheidstoeslag (andere roosters), ook mee moet tellen als bijdrage van de werknemers. Ook bij het sociaal plan zijn er grote verschillen. FNV Luchtvaart vindt dat de boventalligheid zonder gedwongen ontslagen opgelost moeten worden.

“Alleen als de situatie nog slechter wordt dan nu, willen we denken aan ontslag. Bij de reorganisatieplannen, zoals die er nu liggen, moet dat oplosbaar zijn. KLM heeft positief gereageerd op de lijst die wij hebben aangeleverd van mogelijke plaatsing van boventalligen op vacatures. Maar we verwachten dat KLM nog wel met voorwaarden zal komen, zoals bijvoorbeeld een lager salaris bij een lagere functie.”

Tijd dringt
Op 1 oktober moet KLM een plan voorleggen aan de overheid over hoe het bedrijf invulling gaat geven aan de reorganisatie, die een voorwaarde is voor de financiële hulp van de overheid. De FNV betwijfelt of die datum wordt gehaald.

“Het is al bijna 1 oktober en we hebben nog 2 overlegdata staan. De kans is dus groot dat er op 1 oktober geen afspraken zijn. We bereiden ons nu al voor op wat we in geval van geen akkoord gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld naar de minister om aan te tonen dat KLM voorstellen doet die in strijd zijn met de voorwaarden. En we kunnen bij de rechter altijd naleving van de oude CAO-eisen.”

Extra advertentie tonen: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020