Lufthansa: 4,5 liter om passagier 100 kilometer te vervoeren

7 maart 2003 - 1:00
De inspanningen van Lufthansa om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren beginnen vruchten af te werpen. Door gebruik te maken van vliegtuigen, die zuinig zijn met brandstof, een lage uitstoot hebben en geluidsarm zijn, is Lufthansa erin geslaagd het brandstofverbruik per passagier nog verder omlaag te brengen.

Tussen 1991 en 2002 wist de luchtvaartmaatschappij zijn vervoerscapaciteit met 90 procent op te voeren. Het brandstofverbruik nam in die periode toe met slechts 37,7 procent.

Vorig jaar gebruikten de straalvliegtuigen gemiddeld slechts 4,5 liter kerosine om een passagier over een afstand van honderd kilometer te vervoeren.

Ook op het gebied van de geluidshinder is Lufthansa actief. De Lufthansavloot voldoet aan de meest stringente criteria voor lawaaiproductie zoals die wereldwijd gelden. Daarnaast steunt de maatschappij onderzoeksprojecten die tot doel hebben het vliegtuiglawaai nog verder te reduceren.

Onderdeel van het beleid om de geluidshinder te beperken is het toezien op de leeftijd van de vloot: deze bedraagt voor de 369 toestellen 8,3 jaar. Volgend jaar worden de Airbus A330-300’en in gebruik genomen. Deze zullen worden uitgerust met Rolls-Royce Trent 700 motoren, die momenteel als de stilste gelden bij dit type toestel.

Daarnaast steunt Lufthansa het werk van de milieubewegingen in Duitsland en doet het mee aan een initiatief van Kofi Annan, waarbij grote bedrijven zich op vrijwillige basis verplichten mee te werken aan de grondrechten van de mens, recht op arbeid en bescherming van het leefmilieu.
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen