'In 2050 markt voor 170 miljoen passagiers op Schiphol'

1 december 2015 - 17:28 | Door: 
Steven van den Berg

DEN HAAG - Bij een stevige ontwikkeling van de vraag naar vliegreizen zou Schiphol in 2050 mogelijk moeten beschikken over een capaciteit van 170 miljoen reizigers per jaar. Met de huidige beperkingen kan aan een kwart van die passagiersvraag echter niet worden voldaan. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een toekomstverkenning over mobiliteit.

Het CPB en het PBL onderzochten in hun verkenning twee scenario's. Het 'hoge scenario' gaat uit van een groei van de luchtvaart met ruim drie procent. Het 'lage scenario' is gestoeld op een meer reële groei van gemiddeld twee procent per jaar. Welke kant het opgaat, hangt volgens de organisaties af van "economische en demografische ontwikkelingen in de wereld".

Als de groei van de luchtvaart uitkomt op twee procent per jaar, zou Schiphol in 2050 elk jaar 110 passagiers moeten kunnen verwerken. Dat aantal is mogelijk binnen de bandbreedte van de huidige Alders-akkoorden, stellen de onderzoekers. In 2013 verwerkte Schiphol 52 miljoen passagiers.

In het geval van het 'hoge scenario' zal het tekort aan capaciteit van Schiphol vooral leiden tot groei op Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Bij de gematigde groeiprognose is de rol van de regionale luchthavens relatief beperkt.

Vrachtvervoer
Opvallend is de vraag naar vrachtvervoer die het CPB en PBL hebben berekend. Uitgaande van het lage rekenmodel neemt de vraag toe van 1,6 miljoen ton in 2013 tot 5,5 miljoen tot in 2050. In geval van een hoge groeilijn is de vraag naar vrachtvervoer in 2050 zelfs 10,2 miljoen ton: ruim zes keer zoveel als in 2013.

De sterke groei komt volgens de onderzoekers door de toename van de internationale handel. Vooral de handelsstromen met Afrika en het Midden- en Verre Oosten gaan naar verwachting sterk groeien, aldus de twee planbureaus.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

15-10-2019, 21:19
Copyright Reismedia BV 2019