Nieuwe coalitie: omwonenden Schiphol beter beschermen, vliegtaks omhoog

Schiphol
16 mei 2024 - 2:32 | Door: 
onze redactie
| Foto: LVNL (archieffoto)

Volgens het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten moet in het luchtvaartbeleid de focus liggen op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden van Schiphol, maar wel met behoud van de netwerkkwaliteit. Wat dat concreet betekent, is nog niet duidelijk. In de komende weken wordt er een ministersploeg gezocht die de details van het hoofdlijnenakkoord gaat uitwerken. Wat wel al concreet is, is dat de vliegtaks omhoog gaat.

In het akkoord, dat om 2 uur vannacht gepubliceerd werd, gaat één alinea over de luchtvaart. Daarin staat: "De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen."

Dat klinkt redelijk in lijn met wat de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat zegt, Mark Harbers, en lijkt geen radicale ommezwaai van het huidige luchtvaartbeleid. Maar of dat ook echt zo is, moet in de komende weken blijken.

De nieuwe coalitie is wel al concreet over een verhoging van de vliegtaks. Dat staat niet in het hoofdlijnenakkoord zelf, maar wel in de financiële bijlage. De vliegtaks wordt vanaf 2027 gedifferentieerd naar de gevlogen afstand, waarbij reizigers voor lange vluchten meer belasting gaan betalen. Dat levert de schatkist jaarlijks bijna 250 miljoen euro extra op. 

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen