RIVM: gegevens over overlast omgeving Schiphol moeten actueler

Schiphol
29 mei 2021 - 7:46 | Door: 
Dylan van Eijkeren
| Foto: LVNL

BILTHOVEN - Bij het bepalen van de ernstige geluidhinder en slaapverstoring rond Schiphol wordt ten dele uitgegaan van wetenschappelijke kennis die aan actualisatie toe is, zo stelt het RIVM. Daarnaast zijn de modellen en gebruikte gegevens de afgelopen jaren een aantal keren veranderd, terwijl het niet voor iedereen duidelijk is wat er precies is veranderd.

Hierdoor is het niet duidelijk of aan de ‘criteria voor gelijkwaardigheid’ wordt voldaan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt dat de transparantie over wijzigingen van de berekeningen, gebruikte gegevens en modellen beter kan. Ook adviseert het instituut meer actuele wetenschappelijke informatie over de gevolgen van vliegtuiggeluid op de gezondheid toe te passen.

Voor de juiste beoordeling van geluidhinder zijn de zogeheten ‘gelijkwaardigheidscriteria’ essentieel. Die zijn geïntroduceerd om in de toekomst een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit.

De gelijkwaardigheidscriteria moeten ervoor zorgen dat bij elk nieuw besluit de bescherming van de omgeving gelijkwaardig of beter is dan het oorspronkelijke besluit. Daarvoor moeten die criteria steeds worden vertaald naar de actuele situatie. Het gaat dan om het aantal omwonenden met ernstige hinder, ernstige slaapverstoring en om het aantal woningen boven een bepaald geluidniveau.

Om bijvoorbeeld te bepalen of het aantal ernstig gehinderde mensen wordt overschreden, wordt gebruik gemaakt van de relatie tussen het geluid van vliegverkeer en de ernstige hinder die dat veroorzaakt. Er is echter geen rekening gehouden met de veranderingen in de kennis over deze ‘blootstellings-respons’ die in de loop van de tijd is opgedaan.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen