Nieuwe Nederlandse commissie vliegtuiggeluid aan de slag

18 mei 2003 - 2:00
De Nederlandse Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft mede namens haar ambtsgenoot van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu de onafhankelijke Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 ingesteld. De commissie gaat adviseren over onderdelen van het stelsel van milieunormen voor de luchthaven Schiphol. De commissie staat onder leiding van het Eerste Kamerlid voor het CDA drs. H. Eversdijk. De christen-democraat was in het verleden Tweede Kamerlid, Statenlid, gemeenteraadslid en dijkgraaf en beschikt derhalve over een grote bestuurlijke ervaring. Vice-voorzitter is de voormalige directeur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium en de huidige president van Dutch Space dr. ir. B.M. Spee. De overige leden zijn: prof. ir. G.J.J. Ruijgrok van de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft, prof. dr. J.T.T. Thoen van het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica aan de Katholieke Universiteit in Leuven en ir. A.R. Eisses van TNO divisie Geluid en Trillingen. De commissie is vrij alles te doen wat zij nodig acht om de opdracht te kunnen uitvoeren. Uiterlijk over twee maanden komt zij met een werkplan dat aan de staatssecretarissen van VenW en VROM wordt voorgelegd. In december 1999 heeft het kabinet in de nota Toekomst nationale luchthaven de opzet van een nieuw stelsel voor milieunormen gepresenteerd. Deze nieuwe systematiek is vastgelegd in de Wet luchtvaart, in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. In de nota is ook aangekondigd dat een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van vliegtuiggeluid over onderdelen van het nieuwe normenstelsel voor geluid zou adviseren. In juni 2000 ging deze commissie aan de slag. In december 2002 legden de toenmalige voorzitter prof. Berkhout en de overige commissieleden hun werkzaamheden neer. De nieuwe commissie van voorzitter Eversdijk is nu met dezelfde opdrachten aan het werk gegaan.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen