Onderzoek: plannen GL, D66 en SP zorgen voor grootste reductie vliegverkeer, aantal transferpassagiers stort in

KLM Transavia Schiphol
1 maart 2021 - 15:52 | Door: 
Neal Luitwieler
| Foto: Reismedia

DEN HAAG - De plannen van GroenLinks, de SP en D66 zorgen voor de grootste reductie van het Nederlandse vliegverkeer, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft de verkiezingsprogramma’s van zes partijen doorgerekend op de klimaateffecten.

De andere partijen die beoordeeld zijn, zijn het CDA, de ChristenUnie en de PvdA. Bij onder meer de VVD is dat niet gebeurd, omdat die partij het niet eens is met de manier waarop het PBL de plannen doorrekent. Ook rechtse partijen zoals FVD, PVV en JA21 ontbreken.

Het PBL gaat er in het basispad, zoals dat in ambtelijke termen heet, vanuit dat de Nederlandse luchtvaart zonder aanvullende beperkingen groeit tot 740.000 vliegbewegingen in 2030. Vervolgens is voor de politieke partijen berekend hoeveel hun plannen dat getal verlagen.

Bij GroenLinks is de reductie het grootst, met 40 procent naar 450.000 vliegbewegingen. Dat is ook aanzienlijk minder dan er pre-corona gevlogen werd. De partij van Jesse Klaver wordt op de voet gevolgd door de SP (met 33 procent) en D66 (met 32 procent).

Behalve naar het aantal vliegbewegingen, heeft het PBL ook naar de passagiersaantallen gekeken. In het basispad wordt er daar uitgegaan van 110 miljoen passagiers in 2030. GroenLinks zorgt hier zelfs voor een reductie van 43 procent. Bij D66 gaat het om 32 procent en bij de SP om 31 procent.

Daling vliegverkeer Nederland

Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, hebben ook de maatregelen van de andere partijen een dempend effect op de luchtvaart. “Alle partijen nemen maatregelen die het aantal vluchten en de CO2-emissies van de luchtvaart inperken ten opzichte van het basispad”, aldus het PBL.

“SP en ChristenUnie beperken het maximale aantal vluchten, terwijl GroenLinks, CDA en D66 een CO2-plafond instellen voor vertrekkende vluchten vanuit Nederland. GroenLinks voert een emissieplafond in dat past bij een totaal aantal vluchten van circa 450.000 vluchten in Nederland.”

Daar houdt het niet op: “Naast deze capaciteitsbeperkingen stellen alle partijen ook prijsverhogende maatregelen voor, behalve de SP. CDA, D66 en GroenLinks verhogen de vliegbelasting. Bij GroenLinks en D66 gaat die […] ook gelden voor transferpassagiers.”

“D66, PvdA en ChristenUnie introduceren een heffing op basis van CO2-uitstoot, die bij de ChristenUnie voor de helft en bij D66 in zijn geheel ook geldt voor transferpassagiers. SP is voornemens om mensen die vaak vliegen extra te belasten, met gelijkblijvende belastingopbrengst.”

'Aantal transferpassagiers stort in'
Dat met name GroenLinks en D66 transferpassagiers zwaar willen belasten, is geen goed nieuws voor KLM, dat voor haar netwerk voor een groot deel van hen afhankelijk is. “Bij GroenLinks en D66 neemt het aantal transferpassagiers met respectievelijk 75 en 60 procent af ten opzichte van het basispad.”

Aangezien de VVD niet met de PVV en het FVD wil regeren, komen D66 en/of GroenLinks volgens politieke experts vrijwel zeker in het volgende kabinet. KLM kan dus haar borst natmaken. Bij de andere partijen is de daling iets beperkter, maar nog steeds fors.

“Bij de SP neemt het aantal transferpassagiers met ruim 40 procent af, bij de ChristenUnie met 35 procent en bij het CDA met 24 procent”, aldus het PBL.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021