Benno Baksteen: Duurzame luchtvaart? Wel als het aan het PDL ligt

29 december 2008

Van 2008 naar 2009, van 10 naar 11. Een einde en een begin. Maar de scheiding van het getal is kunstmatig en eigenlijk verandert er niets. Na tien jaar succesvol onder de naam ‘Platform Nederlandse Luchtvaart’ (PNL) te hebben gewerkt heeft het PNL haar jubileum aangegrepen om haar naam te veranderen in ‘Platform Duurzame Luchtvaart’ (PDL).

Niet om een graantje mee te pikken van de milieu-dis waaraan tegenwoordig iedereen lijkt aan te schuiven maar omdat het PNL al vanaf de begintijd duurzame beschikbaarheid van luchtvaart centraal had staan. Zo was bijvoorbeeld een van onze eerste projecten een leerstoel over geluidshinder aan de Universiteit van Leiden en ook liepen wij voorop bij onderwerpen als emissiehandel. Bijvoorbeeld tijdens ons symposium ‘Emissiehandel krijgt vleugels’ in 2005 en in onze artikelen en persberichten over de ticketheffing, CO2-emissies en het Europese Emissiehandelssysteem.

Ook weerspiegelt de naam ‘Platform Duurzame Luchtvaart’ beter de relatie met Sustainable Aviation Network Europe (SANE), een Europese organisatie van gelijkgestemde maatschappelijke organisaties uit Duitsland, Zwitserland en België. Luchtvaartbeleid wordt niet meer alleen nationaal gemaakt. De rol van Europa wordt steeds groter. SANE houdt daarom op Europees niveau contact met parlementariërs, beleidmakers en sectororganisaties met duurzame luchtvaart (sustainable aviation) als belangrijkste inzet. In samenwerking met SANE organiseerde het PNL eerder dit jaar het internationale congres ‘Sustainable Aviation; sound and climate in perspective’.

Hoezo ‘duurzaam’?
Luchtvaart is veel groener en met name efficiënter dan veel mensen beseffen. Bovendien is beschikbaarheid van luchtvaart belangrijk voor een samenleving. Niet alleen voor economische ontwikkeling maar ook voor het behoud van bereikte welvaart. Om ook op de lange termijn aan de behoefte van de samenleving naar luchtvaart te kunnen voldoen, moet luchtvaart duurzaam zijn. Dus zo verantwoord mogelijk functioneren. Dat betekent CO2-uitstoot zo laag mogelijk houden, geluidshinder zoveel mogelijk beperken en zo veilig mogelijk opereren. De luchtvaartsector werkt voortdurend aan verdere verbeteringen. Ook al zijn die voor luchtvaart moeilijk te bereiken, omdat deze sector bijvoorbeeld al naar minimaal energiegebruik streefde ruim voor milieu en duurzaamheid politiek belangrijk werden. Die voorsprong is niet het gevolg van idealisme, maar van het feit dat de drijfveer daarvoor in de aard van luchtvaart ingebakken zit.

Duurzame luchtvaart is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de luchtvaartsector en de overheid. De sector moet zo verantwoord mogelijk werken. De overheid moet daarvoor de randvoorwaarden scheppen en waar mogelijk innovatie stimuleren en faciliteren. Hierbij is een combinatie van gezond verstand en een evenwichtige benadering gebaseerd op feiten noodzakelijk. Het PNL droeg en het PDL draagt hier als onafhankelijke NGO (non-gouvernementele organisatie) aan bij door vaak complexe en ingewikkelde luchtvaartinformatie begrijpelijk en toepasbaar beschikbaar te maken. Het doel is duurzame beschikbaarheid van luchtvaart binnen een kader van effectief luchtvaartbeleid. Beleid dat maximaal gebruik maakt van dat ingebouwde streven naar efficiëntie, een van de eigenschappen die luchtvaart onderscheidt van andere transportmiddelen.

Op het gebied van beleid valt nog wel wat te bereiken. Zo doet de tickettax anders dan sommigen schijnen te denken niets voor het milieu en is deze belasting ook economisch gezien geen voorbeeld van vakmanschap. Sinds de invoering worden Nederlandse vliegvelden massaal gemeden. De Nederlandse economie loopt alleen al via Schiphol hierdoor een miljard euro mis, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van Barin, de overkoepelende organisatie van luchtvaartmaatschappijen die naar Nederland vliegen. Maar gelukkig heeft premier Balkenende naar aanleiding van het SANE congres uitgesproken dat emissiehandel en ticketheffing niet gestapeld moeten worden.

PDL
Het PDL blijft doen wat het PNL deed. Dit betekent dat we gevraagd en ongevraagd begrijpelijke en toepasbare luchtvaartinformatie blijven delen met politici, beleidsmakers (overheid en sector) en de Nederlandse burger (via de media), dat we oplossingen en verbeteringen op het gebied van beleidsontwikkeling en duurzaamheid blijven agenderen en stimuleren en dat we partijen bij elkaar blijven brengen en blijven helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Duurzame luchtvaart heeft zes thema’s: klimaat, luchtverontreiniging, geluid, veiligheid, ruimte en economie. Ook onze aandacht voor die zes thema’s zal blijven. Meer informatie over het PDL én over de manieren waarop u het PDL kunt ondersteunen vindt u op www.duurzameluchtvaart.nl.

Namens bestuur en team van het PDL wens ik u een goed en gezond 2009 met vooral ook veel gezond verstand!

Benno Baksteen
Voorzitter Platform Duurzame Luchtvaart

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen