Walter Schut: Bushokje

Walter Schut
17 november 2021

Het aandeel CO2-uitstoot van vliegtuigen is mondiaal slechts enkele procenten, maar luchtvaart vervuilt en het neemt procentueel toe. Airlines en vliegtuigbouwers zijn er inmiddels van doordrongen dat het anders moet. Het plan Slim en Duurzaam voor de Nederlandse luchtvaart is gericht op 35 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en voor 2050 is de Europese doelstelling ‘net zero’ CO2-emissie. Dat wordt een ‘hell of a job’, maar het moet.

extra add 1ste alinea: 
1

Het lijken misschien slechts goede voornemens maar de tijd van window dressing is voorbij en je ziet inmiddels ook concrete acties; denk aan elektrisch vliegen, biofuel en vliegen op waterstof. De luchtvaart moet ook rekening houden met een hogere beprijzing. De huidige vliegbelasting zal de komende jaren niet omlaag gaan en de invoering van ETS en CORSIA zullen meer en meer de ticketprijs gaan beïnvloeden. De verandering lijkt - zeker in het begin - langzaam te gaan, maar de kentering is er. De reisbranche kan en moet daar aan mee helpen. De ANVR heeft daarom niet voor niks de Glasgow Declaration ondertekend. De branche zal de komende jaren daar verder invulling aan gaan geven.

Voor veel vakanties is het vliegtuig echter onmisbaar. Voor een zonvakantie is Nederland immers niet altijd de beste plek. Vrienden en familie wonen niet altijd om de hoek. Ontmoetingen in andere landen met andere culturen kunnen bijdragen aan wederzijds begrip. Natuurparken kunnen niet zonder de inkomsten door toerisme. Het bedrijfsleven kan veel via de telefoon en Teams, maar dat kan lang niet altijd het bezoek aan klanten vervangen. In veel gevallen is vliegen gewoon onvermijdelijk.

We zullen er echter rekening mee moet houden dat vliegen duurder zal gaan worden. En dat is prima, zeker als de extra opbrengst wordt gebruikt om de luchtvaart in staat te stellen verder  te vergroenen. Ik verzet met echter tegen acties om het adverteren voor fossiele producten zoals vliegen te verbieden. Dat is nu echt symboolpolitiek. De burger kan prima zelf de afweging maken en doet dat ook. Die heeft daar geen ‘wij-weten-wel-wat-goed-voor-jou-is politici’ voor nodig. Je vermindert trouwens geen CO2 door niet meer op een bushokje te adverteren, maar het stopt wel de dialoog om met elkaar afspraken te maken zoals we doen in Glasgow. Airlines zouden echter wel eens beter moeten nadenken of ze nu echt moeten adverteren om voor 25 euro naar bijvoorbeeld Dublin of Milaan te vliegen. Dat lijkt mij niet echt in de geest van Glasgow.

Walter Schut
Adjunct-directeur ANVR


 

Extra advertentie tonen: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen