Van Geel: Omgevingsraad Schiphol moet op de schop

Schiphol
18 december 2019 - 13:45 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Schiphol

SCHIPHOL - Het samenwerkingsmodel van de Omgevingsraad Schiphol moet ingrijpend veranderen. Dat stelt Pieter van Geel in zijn evaluatie van het overlegorgaan van onder andere omwonenden, gemeenten en provincies over de luchthaven. De oud-staatssecretaris bepleit daarbij een grotere rol voor de Rijksoverheid.

Van Geel was door de minister van IenW gevraagd om de Omgevingsraad Schiphol te evalueren nadat begin dit jaar het overleg tussen de partijen stukliep op de onderhandelingen over de ontwikkeling na 2020.

Voor zijn rapport voerde Van Geel tal van gesprekken en overleggen met deskundigen en betrokken partners. Hij signaleerde dat “iedereen langzaam maar zeker is afgehaakt”. Tegelijkertijd is de impact van Schiphol volgens Van Geel zo alom voelbaar dat het simpel doorschuiven naar ‘Den Haag’ zonder betrokkenheid van de omgeving geen enkele optie is.

“Schiphol is ‘verweesd’ geraakt. De omgevingspartijen voelen zich geen mede-eigenaar van de luchthaven. Iedereen verwijst voor oplossingen naar de regie van het Rijk. Maar gedragen oplossingen zonder bijdrage van de omgeving zijn ondenkbaar. Daarom zijn er vernieuwde verbindingen noodzakelijk”, aldus Van Geel.

Gemeenschappelijk doel
Er is “een gemeenschappelijk doel” noodzakelijk om bruggen tussen opvattingen te slaan. Voor Van Geel zou dat de wil kunnen zijn om het leefklimaat in het gebied rondom Schiphol te verbeteren en hinder te verminderen. “Ontwikkeling van Schiphol is alleen dan mogelijk indien er voor de omgeving een geloofwaardig pad is uitgestippeld om het leefklimaat te verbeteren. En als er weer verbinding kan komen tussen betrokkenen, zodat Schiphol voor de omgeving weer een beetje van ‘ons’ kan worden”.

Het is volgens Van Geel aan de Rijksoverheid om een verbeterde bescherming van de gehele omgeving te borgen. Hij ziet daar mogelijkheden voor in de vorm van het definiëren van een minimum-leefkwaliteit in combinatie met een normstelling en monitoring van het feitelijk aantal gehinderden.

Alternatieve modellen
In zijn rapport schetst Van Geel drie alternatieve modellen voor samenwerking in de regio. Deze zijn sterk op de regio gericht, in plaats van op het nationale beleid. Daarnaast zijn de drie modellen veel meer gericht op de uitvoering van concrete hinderbeperkende maatregelen en versterkingen van de leefkwaliteit in de luchthavenregio.

De modellen verschillen onderling van elkaar doordat het voortouw voor de verbetering van de leefkwaliteit steeds bij een andere partij wordt belegd: het Rijk, Schiphol of een onafhankelijke gebiedsregisseur.

Van Geel maakt in zijn tussentijdse advies zelf geen keuze voor een van de drie modellen. De minister heeft hem gevraagd om de modellen komende maanden verder uit te werken en dan met een eindadvies te komen.

 

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen