Jeanine Hennis-Plasschaert: Rechten luchtvaartpassagiers

25 maart 2009

Heeft u wel 'ns te maken gehad met een omboeking, annulering, vertraging of instapweigering? In de Europese verordening 261/2004 zijn de regels vastgesteld als het gaat om compensatie en bijstand. Consumentenbescherming is een belangrijk speerpunt voor de Europese instellingen en dit is onder meer vertaald in specifieke rechten voor luchtvaartpassagiers. Instapweigering, annulering of langdurige vertraging brengt nu eenmaal ongemak en overlast met zich mee.

De verordening stuit nog altijd op aanzienlijke weerstand van veel luchtvaartmaatschappijen. Passagiers zouden zich te pas en te onpas op de verordening beroepen en dus ook compensatie claimen voor zaken alwaar de luchtvaartmaatschappij in kwestie niet verantwoordelijk voor kan zijn. Natuurlijk zijn niet alle claims gegrond. En dus zal de passagier in zo'n geval géén recht hebben op bijstand en/of compensatie. Uiteraard doen de luchtvaartmaatschappijen hun uiterste best om iedereen op tijd en comfortabel op de plaats van bestemming te krijgen. In veruit de meeste gevallen gaat dat ook goed. Soms lukt dit echter niet. En in een dergelijk geval hebben ook luchtvaartpassagiers bepaalde rechten. De intentie van de verordening is dan ook prima.

Wel is het de afgelopen jaren duidelijk geworden dat een aantal zaken onvoldoende gedefinieerd zijn waardoor er in de praktijk interpretatieverschillen en conflicten zijn ontstaan. Ook laat de handhaving van de verordening in een aantal lidstaten absoluut te wensen over. Na een intensieve studie naar de werking, naleving en de resultaten van deze verordening, heeft de Europese Commissie (EC) in april 2007 enkele operationele voorstellen gelanceerd om ervoor te zorgen dat de passagiersrechten daadwerkelijk gerespecteerd worden. De afgelopen periode is er met alle belanghebbende partijen (inclusief de luchtvaartmaatschappijen) dan ook nauw samengewerkt om de duidelijkheid, toepassing en handhaving van de verordening te verbeteren. Afgelopen december moest de EC echter weer concluderen dat de resultaten niet tot tevredenheid stemmen, en het ziet er naar uit dat de EC nog dit jaar aanvullende wet- en regelgeving zal voorstellen.

Naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport van de Britse Air Transport Users Council (AUC) is nu ook 'het té laat arriveren of kwijtraken van bagage' onderwerp van debat geworden. In het rapport wordt onder meer vermeld dat in 2005 wereldwijd 30 miljoen bagagestukken verkeerd zijn afgehandeld, in 2006 34 miljoen en in 2007 42 miljoen. Naar verwachting gaat het over 10 jaar om zo'n 70 miljoen bagagestukken. De bestaande Europese regelgeving in deze (verordening 889/2002) functioneert volgens de AUC niet optimaal. Te veel passagiers zouden niet of onvoldoende gecompenseerd voor verlies van bagage. En ook in het geval van vertraagde bagage zouden luchtvaartmaatschappijen niet altijd even zorgvuldig handen. Naar aanleiding van het Britse onderzoek heeft Eurocommissaris Tajani inmiddels aangegeven een en ander nader te willen onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal Tajani wel óf niet ingrijpen. 'Het waarborgen van de rechten van passagiers is een essentieel onderdeel van het Europese transportbeleid', zo stelde de Eurocommissaris. Dit verhaal krijgt vermoedelijk nog een staartje...

Jeanine Hennis-Plasschaert
Lid Europees Parlement VVD

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen