Schiphol op zee nog ver weg, blijkt andermaal

Schiphol wind storm
10 oktober 2019 - 8:53 | Door: 
Rob Somsen en Niek Vernooij
| Foto: Schiphol

DEN HAAG - Of er ooit een nieuwe luchthaven wordt gebouwd op een eiland in de Noordzee is nog zeer de vraag, bleek woensdagavond na een quickscan-discussie in de Tweede Kamer. Betrokken partijen staan in meerderheid achter een haalbaarheidsonderzoek, maar zijn op dit moment geen groot voorstander van de aanleg van een luchthaven op zee als alternatief voor Schiphol.

Het debat over een alternatieve mainport vond plaats op initiatief van regeringspartij D66. Binnen de huidige regeringspartijen is coalitiegenoot VVD tegen een luchthaven op zee. CDA is heel kritisch. De algehele tendens in de discussie was vooral dat tegen de tijd dat de luchthaven er zou zijn, de stand van de techniek en het hebben van alternatieven de luchthaven overbodig maken.

Schiphol-Stad
Namens de VVD wijst Remco Dijkstra erop dat er windmolenparken gepland staan op de Noordzee en dat een luchthaven op zee geen garantie is dat alle overlast voor omwonenden verdwenen is. VVD is voorstander van duurzame groei van het luchtverkeer op Schiphol en het nemen van maatregelen om de overlast te beperken voor de omwonenden. Dijkstra heeft ambitieuze plannen op de huidige locatie en spreekt van het opzetten van Schiphol-Stad. 

D66-kamerlid Jan Paternotte, die een luchthaven in zee wel ziet zitten, verwacht dat een luchthaven op zee de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden drastisch vermindert voor omwonenden van het huidige Schiphol. Hij pleit voor een serieus onderzoek.

Dion Graus (PVV) maakte duidelijk dat zijn partij voorstander is van groei op de huidige locatie. "Volgens de voorgaande CEO van Schiphol kan de luchthaven groeien naar 800.000 vluchten per jaar", aldus Graus. Dat zijn er 300.000 meer dan nu het geval is. De linkse oppositiepartij GroenLinks pleitte voor afbouw van vluchten op de huidige locatie en inzet van snelle treinverbindingen als alternatief vervoersmiddel.

Aan het debat werd deelgenomen door luchtvaartwoordvoerders van FVD, 50Plus, SP, VVD, D66, PvdD, CDA, GroenLinks, SGP en PVV. Daarnaast was de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen (VVD), tijdens het debat aanwezig.

Ondergrens: 20 jaar
Na de quickscan die het ministerie van Infrastructuur eerder dit jaar publiceerde, bracht het ministerie deze week nadere informatie over een luchthaven in zee naar buiten. Daaruit blijkt dat rekening gehouden moet worden met een realisatieperiode van dertig jaar, en dat twintig jaar als ondergrens wordt gezien. Dit vanwege het grote aantal variabelen en onzekerheden die gepaard gaan met verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee.

Een belangrijke factor in het complexe besluitvormingsproces is volgens het ministerie de veelheid aan benodigde vergunningen en toestemmingen die vanuit verschillende juridische disciplines benodigd zijn. Aandachtspunten zijn onder meer de bescherming van het duingebied en haar habitat, de biodiversiteit in en op de Noordzee, bescherming van de zoetwatervoorraden in het duingebied en de impact van de luchthaven op de identiteit van de kustregio.

Lees ook:

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Pieter Elbers
19-09-2020, 10:32
Copyright Reismedia BV 2020