Zorgen over groeiend aantal drones rond Schiphol

28 maart 2023 - 19:06 | Door: 
onze redactie
| Foto: Schiphol

SCHIPHOL - Het aantal drones dat zonder toestemming het luchtruim van Schiphol schendt, is verontrustend. Wekelijks vliegen honderden drones in het gebied om de luchthaven. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het rapport ‘De Staat van Schiphol 2022.”

Piloten hebben vorig jaar 55 drones gemeld aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL), tegen 30 een jaar eerder. Uit gegevens van het ministerie van Defensie blijkt dat er wekelijks honderden drones de Control Zone (CTR) rond Schiphol doorkruisen. In een rapport uit juli 2022 wordt gesproken over 766 dronebewegingen in de CTR Schiphol in heel 2021, waarbij een vijfde van de drones hoger vloog dan 120 meter.

Sowieso ziet de Inspectie dat het aantal luchtruimschendingen rond Schiphol vorig jaar is toegenomen, van 110 in 2021 tot 170 in 2022. Het merendeel vindt plaats in de zomerperiode van mei tot september. De meeste worden veroorzaakt door de kleine recreatieve vliegtuigen (general aviation).

“Het aantal luchtruimschendingen is al jaren hoog, ondanks inspanningen van de luchtvaartbedrijven, zoals voorlichting door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL),” aldus het rapport. LVNL geeft elke melding door aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen, maar dat krijgt nauwelijks meldingen van de schender zelf hoewel dit wel staat voorgeschreven. Als de schender wel wordt achterhaald, blijkt onvoldoende voorbereiding van de vlucht meestal de oorzaak.

Geluidsnormen
Het jaarrapport meldt verder dat de geluidsnormen rond Schiphol in tegenstelling tot 2021 vorig jaar niet zijn overschreden, hoewel het aantal vliegbewegingen groeide tot 419.000. Bij alle 35 handhavingspunten bleef het geluid onder de norm. Dus ook bij punt 20 nabij de Oostbaan en Buitenveldertbaan, waar in 2021 nog een overschrijding plaatsvond. De ILT heeft hierna handhavend opgetreden en maatregelen opgelegd.

Niettemin nam het aantal mensen rond Schiphol dat ernstige geluidshinder en ernstige slaapverstoring ervaart vorig jaar toe. De Inspectie schrijft dit toe aan het grotere aantal vliegbewegingen ten opzichte van coronajaar 2021. Het aantal melders bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) nam vorig jaar met 38 procent toe tot 10.600, terwijl de website ‘Meld vliegherrie’ 4.400 meldingen kreeg. Er werd vaker geklaagd over laagvliegende toestellen.

Te laat
Totaal 500 vluchten zijn vorig jaar zonder geldige redenen in de nacht tussen 23.00 en 07.00 uur geland. Het betrof dagvluchten die te laat arriveerden, zonder dat zij zich konden beroepen op overmacht. De overtreders hebben een waarschuwing gekregen en een bericht dat de ILT het voornemen heeft om een boete op te leggen. Ook 1.630 andere vluchten kwamen na 23.00 uur op Schiphol aan, maar hiervan was bij 1.464 sprake van overmacht en 166 waren slechts twee minuten te laat.

Net als bij de geluidsnormen zijn die voor de uitstoot van vervuilende stoffen vorig jaar niet overschreden. Wel verlangt de Inspectie dat Schiphol het gebruik van de hulpmotor (APU) aan boord van vliegtuigen sterk vermindert, omdat zij voor grondpersoneel gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Schiphol moet meer stroomaansluitingen en airco-voorzieningen op opstelplaatsen realiseren, zodat de APU niet nodig is om systemen en de airconditioning draaiende te houden.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen