LVNL onderzoekt ongeautoriseerd vliegen

9 april 2003 - 2:00
Luchtverkeersleiding Nederland gaat een onderzoek instellen naar de mogelijke oorzaken van het binnenvliegen of kruisen van door LVNL gecontroleerd luchtruim door luchtvaartuigen, die bij de verkeersleiding niet bekend zijn en die voor het gebruik van dit gecontroleerde luchtruim geen toestemming hebben. Vanuit een oogpunt van vliegveiligheid is dit onbevoegd vliegen in het gecontroleerde luchtruim zeer ongewenst. In de afgelopen drie jaar zijn 195 van deze voorvallen bij de afdeling Incident Investigation van LVNL gemeld en daar in kaart gebracht. Daaruit blijkt een stijgende lijn, terwijl de aard van de voorvallen en de omstandigheden waarin deze optraden sterk verschilden. LVNL wil met het onderzoek inzicht verkrijgen in het ontstaan van deze voorvallen. Daartoe zullen gedurende dit jaar alle vliegers, waarvan is vastgesteld dat zij bij een dergelijk voorval betrokken waren, van LVNL een vragenlijst ontvangen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wil LVNL tot oplossingen en aanbevelingen komen, die dit soort situaties moeten helpen voorkomen. In het door LVNL gecontroleerde luchtruim mogen alleen vliegtuigen vliegen, waarvan de komst vooraf met een vliegplan bij de verkeersleiding is gemeld. In het overgrote deel van het door LVNL gecontroleerde luchtruim is tweezijdig radiocontact tussen vliegers en verkeersleiders verplicht. Alle luchtvarenden moeten daar de aanwijzingen en instructies van de verkeersleiding opvolgen. Door middel van deze instructies zorgt de verkeersleiding ervoor dat de internationaal voorgeschreven onderlinge afstand tussen vliegtuigen niet wordt onderschreden. Het gecontroleerde burgerluchtruim boven ons land en met name het gebied rond Schiphol behoort tot het drukste ter wereld. De 'grote luchtvaart' vliegt hier met verkeersvliegtuigen. De 'kleine luchtvaart', de categorie waartoe de sport- en recreatieve luchtvaart wordt gerekend, vliegt veelal in de gebieden waar geen luchtverkeersleiding wordt gegeven. Voor beide delen van het luchtruim gelden strakke gebruiksregels voor luchtvarenden.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020