Paul Grove: Vliegbelasting en het milieu

Paul Grove
23 januari 2018

Belasting op vliegtickets, BTW op tickets, belasting op kerosine, belasting op de winkelverkoop, luchthavens, belasting, belasting etc. Vrijwel iedere overheid, kan alleen maar denken in verhogen en heffen van belastingen. Nooit komt het in haar op, om eens de kosten te verlagen.

Echter, langzaamaan kom ook ik tot de conclusie dat de luchtvaart niet onder een vorm van belastingheffing op energie, uit kan uitkomen.

Luchtvaartbedrijven zullen hiervan schrikken, maar wanneer mijn voorstel wordt geïntroduceerd ontstaat er een wereldwijd ‘level playing field’. Bovendien een wereldwijde compensatie voor CO2-uitstoot door het luchtverkeer.

Gezien de gigantische toename van het luchtverkeer en het feit dat het hier voor het overgrote deel gaat om vakantieverkeer, moet er wel een vorm komen om dit wat af te remmen.
Een ander argument is dat er nu een ongelijke concurrentie is met bijvoorbeeld de spoorwegen en de auto.

Op de eerste plaats is het noodzakelijk om dit wereldwijd op dezelfde wijze te doen, maar hoe? Primair, het moet simpel en makkelijk te introduceren zijn. Zeker niet, het ene land wel en het andere land niet. Op de tweede plaats moet het CO2 verminderend, of compenserend, werken.

Hoe voeren we dit uit?
Ik denk dat dit een taak is voor de Verenigde Naties en dat het zo mogelijk is, om wereldwijd eenzelfde belasting te heffen op kerosine. Geen percentage over de prijs maar een vast bedrag per m3. Deze belasting zal geheven worden al op de raffinaderijen. Alleen zo zijn de inningskosten het laagst en de controle het eenvoudigst.

Wat gaan we met deze belastingopbrengst doen?
Voor de volle honderd procent dienen deze gelden besteed te worden aan het milieu. Aanplant van bossen lijkt mij een van de beste bestedingen. Landen kunnen zelf bij de VN een verzoek indienen om bossen te laten aanplanten. Het spreekt vanzelf dat er voorwaarden gesteld worden. Persoonlijk lijkt mij dat de aanplant van hardhout de voorkeur geniet daar deze bomen wereldwijd massaal voor de bijl gaan. De hoeveelheid hardhout neemt zienderogen af.

Een andere besteding van de gelden is het subsidiëren van bijvoorbeeld algenkwekerijen in zee. Algen zijn snelgroeiend en een zeer goede grondstof voor biobrandstof. Zee is er genoeg.
Ook kunnen gelden besteed worden aan diverse milieu onderzoeken voor alternatieve oplossingen.

Wat te doen met landen met raffinaderijen die deze kerosine belasting niet willen invoeren cq afdragen? De toestellen vanuit deze landen betalen deze belasting met een toeslag, na aankomst op hun bestemming, te verwerken in de landingsgelden. Zo ontmoedig je de tegenwerking.

Nog een milieuprobleem.
De wereldwijd verschillende kerosineprijzen veroorzaken een milieuonvriendelijk gedrag. Wanneer een brandstofprijs meer verschilt dan 3% per vlieguur, bijvoorbeeld na 4 uur vliegen meer dan 12%, dan is het voor vliegmaatschappijen goedkoper om de terugvlucht brandstof al op de heenweg mee te nemen. Dat betekent dat voor een voordeeltje van bijvoorbeeld 100 euro er op de heenvlucht honderden liters kerosine afgebrand wordt, alleen maar om die paar ton brandstof door de lucht te vervoeren. Dat is waanzin en moet gestopt worden. Maar hoe? Hierin moeten oliemaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen door de brandstofprijs zodanig laag te houden dat dit verschijnsel niet meer optreedt. Vergeet niet, het afbranden van een kilo kerosine geeft 3 kilo CO2 in de lucht, los nog van andere ellende.

Ook vliegvelden kunnen werken aan het milieu. Gebruik zo veel mogelijk de startbanen dicht bij de terminal. Korter taxiën is minder uitstoot. Om u een voorbeeld te geven, taxiën naar de Polderbaan kost gemiddeld, dus grote en kleinere toestellen door elkaar, 400 kg brandstof. Dat is een uitstoot van 1200 kg CO2. Indien die vlucht zou starten van de Kaagbaan slechts 200 kg brandstof, dus 600 kg CO2 besparing ten voordele van het milieu. Dat is dus 600 kg CO2 per vertrekkende vlucht. Ik vraag me af of omwonenden van Schiphol dit beseffen. Waarschijnlijk schiet hier de voorlichting tekort. Los daarvan: wanneer je naar Spanje vliegt en je moet eerst naar de Polderbaan, krijg je ook nog te maken met een 6 minuten langere vliegduur. Je moet eerst richting Alkmaar in het Noorden en dan weer terug naar het zuiden. De polderbaan, eens gebouwd als milieubaan is de meest milieuonvriendelijke startbaan van Schiphol.
Geluidsproblemen zijn vooral nachtproblemen. Gebruik dus overdag de dichtstbijzijnde startbanen. Helaas, Alders (PvdA) had anderen belangen. Ik vind dat luchthavens hun eigen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van ons milieu. Hopelijk gaat straks de nieuwe directeur van Schiphol dit oppakken.

Wat zou het mooi zijn als de EU als eerste de stap zet om belasting te gaan heffen op de productie van kerosine en dat af te dragen aan de VN. Uitsluitend te besteden aan bosaanplant of algenproductie.

Hopelijk zijn er luchtvaartmaatschappijen die dit initiatief willen ondersteunen. Alle reacties zijn welkom.

Paul Grove
[email protected]

 

 

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen