Schiphol praat verder met Maastricht Aachen Airport over samenwerking

20 april 2022 - 18:52 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Bjorn van der Velpen

SCHIPHOL - Schiphol gaat verder praten met Maastricht Aachen Airport (MAA) over een mogelijke samenwerking. Dat meldt Schiphol-topman Dick Benschop in een brief aan Frans Weekers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Limburgse luchthaven. Ook een deelname van Schiphol in MAA behoort tot de opties.

De verkenning voor een intensievere samenwerking tussen beide luchthavens is in december gestart op initiatief van MAA. Op dit moment vindt samenwerking op ad hoc-basis plaats. Mogelijke toekomstopties zijn een strategische samenwerkingsovereenkomst en dus ook het scenario waarbij Schiphol in MAA participeert.

De verkenning vindt plaats tegen de achtergrond dat de Provinciale Staten van de provincie Limburg in juni dit jaar een besluit neemt over de toekomst van MAA. Een definitief besluit over een samenwerking met Schiphol vindt niet plaats voor er duidelijkheid is over de toekomst, zo staat te lezen in brief.

“Wij verwachten dat zowel voor passagiers vervoer alsook voor vrachtvervoer op korte termijn weer capaciteit schaarste ontstaat, waardoor systeemoptimalisatie wenselijk is”, schrijft Benschop. “Hierin liggen kansen voor de regionale velden in Nederland, waaronder MAA, welke met verdergaande coördinatie en samenwerking optimaal benut kunnen worden.”

Ook in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en elektrificatie ziet Schiphol volgens Benschop kansen voor MAA. “De elektrische luchtvaart zal zich via de ontwikkeling en inzet van kleine(re) toestellen in de komende jaren materialiseren en is dus bij uitstek geschikt om via de regionale velden tot wasdom te komen.”

Binnen deze context meldt Schiphol de mogelijkheid te zien tot intensievere samenwerking met MAA “als een kans om binnen de kaders van milieu en leefbaarheid samen met MAA, de provincie Limburg en haar inwoners te werken aan verdere verbetering van de duurzame luchthavencapaciteit van Nederland.”

Als aan diverse voorwoorden kan worden voldaan, zoals specifiek gedefinieerde doelen, tussentijdse evaluatiemomenten en wederzijdse vergoeding voor de kosten, dan ziet Schiphol kansen voor een strategische samenwerkingsovereenkomst.

Natuurvergunning
Het samenwerkingsscenario waarbij Schiphol een belang neemt in MAA is wat Schiphol betreft mogelijk wanneer aan diverse aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Zo moet het besluit van de provincie over de toekomst van de luchthaven binnen afzienbare tijd een positieve financiële business case opleveren, moet tijdig een nieuw luchthavenbesluit worden vastgesteld, moet MAA een natuurvergunning krijgen en moeten de kosten voor baanrenovatie en overig achterstallig onderhoud worden gedekt door de provincie.

In de komende periode gaan Schiphol en MAA verder met de analyse hoe een sluitende businesscase gerealiseerd zou kunnen worden. “Tevens zal Schiphol, tezamen met MAA en haar aandeelhouder de nodige voorbereidingen treffen om spoedig na de provinciale besluitvorming te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, dan wel een aandelentransactie, afhankelijk van de besluitvorming en verdere uitwerking in het vervolgtraject”, zo meldt Benschop.

 

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen