Mansveld: Luchtvaart wel hoog op agenda kabinet

18 november 2014 - 17:15 | Door: 
onze redactie

DEN HAAG - Het belang van de Nederlandse luchtvaartsector en de mainport Schiphol staan absoluut hoog op de agenda van het kabinet, laat staatssecretaris Wilma Mansveld via haar woordvoerster weten aan het Haarlems Dagblad. Uit de reactie van Mansveld tegenover de krant blijkt dat de boodschap van onder andere VNO-NCW-bestuurder René Klawer op het DAG-symposium in Noordwijk is doorgedrongen tot het Binnenhof in Den Haag. Dat wil niet zeggen dat er een koerswijziging van Mansveld aanstaande is.

Reisondernermer en voorzitter van VNO-NCW West Klawer, Professor Transport Economics Jaap de Wit en zelfs Emirates-vertegenwoordiger Walter Visser luidden ieder individueel afgelopen maandag de noodklok in Noordwijk tijdens het jaarlijkse luchtvaartsymposium van de Dutch Aviation Group (DAG).

Alderstafel
Jaap de Wit liet weten dat in zijn ogen de huidige uitgangspunten en instrumenten, zoals de Alderstafel, verouderd en zelfs verkeerd zijn. Uitgangspunten waar de staatssecretaris zich aan vast blijft houden. De Wit: "We moeten opnieuw naar de Alderstafel kijken. De uitgangspunten zijn niet meer actueel."

Klawer drong aan op het belang om de mainport Schiphol hoger op de economische agenda te zetten en zelf een alternatieve luchtvaarttafel op te richten "om met alle betrokken partijen de gezamenlijke strategie ter versterking van Schiphol af te stemmen." Klawer pleitte er verder voor dat de focus bij het Ministerie van Financiën minder op het te behalen dividend uit Schiphol moet liggen, maar meer op het investeren in behoud van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie via de mainport.

Ook professor Jaap de Wit was ondubbelzinnig in zijn uitspraken over de ontwikkelingen rond Schiphol. De Wit: "Het kan toch niet zo zijn dat KLM een internationaal netwerk heeft opgebouwd op Schiphol en het nu niet meer uitmaakt wie vluchten naar de mainport uitvoert. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat Transavia naar Lelystad moet verhuizen en Ryanair vrolijk neerstrijkt op Schiphol." Op de laatste uitspraak reageerde Transavia-topman Mattijs ten Brink vanuit de zaal met de woorden dat als Transavia al naar Lelystad gaat, dit een volledig vrije keuze zal zijn en geen verplichting van de luchthaven. In het kader van het neerstrijken van Ryanair op Schiphol in 2015 betoogde de Wit verder dat als Ryanair feeder van KLM wordt, voor Europese passagiers, ze dan geen low cost carrier meer zijn en moeten meewerken in het blokkensysteem van KLM.

Mansveld laat via haar woordvoering aan het Haarlems Dagblad weten dat de luchtvaartnota de basis is om het knooppunt van verbindingen op Schiphol op topniveau te houden. “We zetten ons zowel nationaal, Europees als internationaal in voor een sterke concurrentiepositie. Zo ontwikkelen we Lelystad en Eindhoven om Schiphol sterk te houden, maken we afspraken over een eerlijk mondiaal speelveld en zetten we ons in om te komen tot een Europees luchtruim." Daaruit blijkt duidelijk dat ze nog steeds heil ziet in het ontstaan van de commerciële luchthaven in de polder.

Emirates
Walter Visser, managing Director en CEO van Emirates CAE Flight Training, roemde op het DAG-symposium de slagvaardigheid van de golfstaten bij de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie. In Dubai is de eigenaar van de luchthaven tevens eigenaar van luchtvaartmaatschappij Emirates en lid van de politieke elite. Deze bijzondere situatie staat haaks op de situatie in Nederland waar "ronde tafel na ronde tafel wordt afgepolderd" om tot een beslissing te komen. Visser: "Het ontbreekt in Nederland aan slagvaardigheid en daarmee mist men de boot. In Dubai is de slogan: The Future is Now, waarmee wordt duidelijk gemaakt dat er direct actie wordt verwacht. Er is ook een gevoel van noodzaak bij een ieder om de luchtvaart te ontwikkelen. In Dubai dragen olie-inkomsten nog maar zes procent bij aan het bruto nationaal product. Alternatieve vormen van inkomsten zijn daarbij noodzakelijk geworden en de luchtvaartindustrie is een erg belangrijk middel hiervoor."

Op vragen uit de zaal over de sponsoring van de golfcarriers via oliegelden, antwoordde Visser dat de jaarcijfers van de maatschappij transparant zijn en gecontroleerd door PWC. Ook IATA heeft een onderzoek gedaan naar de herkomst van de middelen van de maatschappij om in korte tijd zulke mega-investeringen te kunnen doen. Visser: “Ook ik heb niets terug kunnen vinden over dubieuze herkomst van middelen. Brandstof vormt 31 procent van de kostenpost blijkt uit de jaarcijfers. Er is een opstartkrediet verstrekt van 10 miljoen dollar aan Emirates en er worden lage luchthaven- en transferkosten berekend aan de maatschappij."

Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen