KLM en bonden bereiken onderhandelingsresultaat cao

Boeing 777-300ER KLM
1 oktober 2019 - 15:56 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Reismedia

AMSTELVEEN - KLM en de vakbonden hebben na maandenlange onderhandelingen een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het grond-, cockpit- en cabinepersoneel. De vakbonden leggen het resultaat voor aan hun achterban voordat het wordt omgezet in de nieuwe cao. Het eind van een onzekere periode lijkt daarmee, nog net voor het eeuwfeest van KLM, nabij.

Tijdens de onderhandelingen zijn van beide kanten grote stappen gezet om tot afspraken te kunnen komen, stelt KLM in een verklaring. Het resultaat omvat volgens de maatschappij “substantiële salarisverhogingen” bij een langere looptijd. “Hiermee creëren we rust en duidelijkheid met goede inhoudelijke afspraken voor onze medewerkers.”

Wanneer de bonden definitief akkoord gaan met het resultaat, treden de cao’s met terugwerkende kracht in werking per 1 juni 2019.

De afspraken tussen KLM en de vakbonden zien er als volgt uit:

Grond
De grondbonden (FNV Grond, VKP, De Unie, CNV en NVLT) kiezen voor een loonsverhoging van 8,5%, waarbij de winstdelingsregeling wordt aangepast. De looptijd is twee jaar en negen maanden. Vergeleken met het eerdere voorstel van KLM wordt de loonsverhoging in vier stappen doorgevoerd in plaats van zeven. De maximaal te behalen winstuitkering van 20% blijft onveranderd. De maximale uitkering wordt nu bereikt bij een gecorrigeerde Operating Margin van 15,7%, in plaats van 11,3.

De data van de loonsverhogingen zijn:
• 1 september 2019: 2%*
• 1 januari 2020: 1,5% (volgt uit de aanpassing van de winstdelingsregeling)
• 1 augustus 2020: 2,5%
• 1 augustus 2021 2,5%

*1% van de uitkering op 1 september 2019 kent een bodem van 37 euro bruto o.b.v. 100% dienstverband

Cockpit en cabine
Op basis van overleg met de VNV en de cabinebonden (VNC en FNV Cabine) ligt een loonsverhoging van 7% voor bij een gelijke looptijd als voor Grond. Hierbij blijft de huidige winstdelingsregeling volledig in stand.

Vergeleken met het eerdere voorstel van KLM wordt de loonsverhoging in drie stappen doorgevoerd in plaats van zeven. De data van de loonsverhogingen zijn:
• 1 september 2019: 2%
• 1 augustus 2020: 2,5%
• 1 augustus 2021: 2,5%


Een aantal van de inhoudelijke afspraken uit het onderhandelingsakkoord staan hieronder uitgelicht.

Grond:

 • Introductie van een vast-flexverhouding en het vijfjaars contract bij Passenger-, Apron-, Bagage Services en de operationele functies bij Cargo. Op korte termijn wordt in dit kader 80 fte aangenomen.
 • Uitbreiding van de regeling 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw 
 • Verhoging van het duurzame inzetbaarheidsbudget.
  o Een tijdelijke ophoging van het duurzame inzetbaarheidsbudget van 1,93% naar 3% in de jaren 2020 en 2021.
  o Een structurele verhoging van het opbouwpercentage naar 2% vanaf het jaar 2022.
 • Voor medewerkers die veel nachtdiensten en/of supervroege diensten lopen, wordt de werkweek door aanpassing van de ER (Extra Rust) verlaagd naar gemiddeld 36 uur.
 • Omzetten van de variabele beloning voor MSG 1-3 (Management en Specialisten Groep). Zowel het individuele variabele inkomen (tussen 0 en 8%) als het collectieve resultaat (tussen 0 en 4%) wordt omgezet naar een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Vastzetten van de salarisstijging voor MSG 1-3, waardoor een salarisstap niet meer afhankelijk is van de jaarlijkse beoordeling, maar waarbij je net zoals bij het huidige Algemeen & Technisch-systeem automatisch doorgroeit in de schaal.
 • Verbeteren van de faciliteiten voor frequente dienstreizigers, zodat deze met SkyPriority versneld kunnen inchecken.
 • Een pilot bij Ground Services met het invoeren van twee jokerdagen, zodat de medewerker een grotere kans heeft om die dag daadwerkelijk vrij te zijn.
 • Verhogen van de Part 66-vergoeding bij E&M met dezelfde percentages als de cao-loonsverhoging van 8,5%.
 • Toekennen van een technische autorisatie- en expertisevergoeding (E&M).

Cockpit:

 • Verlagen van het maximum aantal waarderingspunten op Europa.
 • De Dubbele Doppler dag krijgt de status van het reguliere reisverlof.
 • Beter spreiden van het aantal beschikbaarheidsperiodes op ICA.
 • Proef met het beperken van het aantal ‘laat-naar-vroeg’ overgangen.  
 • Verhogen van het aantal superjokers per dag van 12% van het aantal FTE per functie naar 15%.
 • Ontwikkeling van een ruilmodule voor vliegers die het mogelijk maakt om onderling trips/werkperiodes te ruilen in de indeling.
 • Afspraken over het opsturen van crew.
 • Afspraken over de financiering van de opleiding van de KLM Flight Academy (KFA)-student.

Cabine:

 • Op de Boeing 787-10 wordt een derde cabinelid toegevoegd in de businessclass, waardoor de cabinebemanningssamenstelling op 11 komt.
 • Als je in eigen tijd een flight safety training volgt, word je hiervoor een volledige dag gecompenseerd. 
 • Proef met invoeren van meer zekerheid in de roosters waaronder garanties rondom de aan- en afmeldtijden op Europese vluchten.
 • Proef met Vrijetijdsbescherming (VTB) op Europa om zo meer zekerheid in roosters te geven. 
 • De eigen bijdrage voor de kosten van een parkeerkaart op Schiphol-Centrum komt te vervallen.
 • Modernisering van het promotiebeleid.
 • Flexibeler maken van de vakantieperiodes.
 • Opnieuw openstellen van de vrijwillige vertrekregeling voor 100 fte.
 • Afspraken over het opsturen van crew.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor behoud van het rooster bij ziekte.
klm

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen