Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport

Lelystad Airport toren
16 augustus 2018 - 14:45 | Door: 
Klaas-Jan van Woerkom
| Foto: Reismedia

DEN HAAG - Er komt een speciaal meldpunt voor geluidsklachten rond Lelystad Airport. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een reactie op vragen van kamerlid Cem Laçin van de SP. 

Aanleiding van de vragen is het bericht dat grote groepen Nederlanders die niet in de directe omgeving van Schiphol wonen geen klachten zouden kunnen indienen over geluidsoverlast.

“Eenieder mag een verzoek om handhaving bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) indienen en die zal daarop reageren. Op grond van de algemene wet bestuursrecht kan hiertegen alleen bezwaar worden gemaakt door personen die als belanghebbende kunnen worden gekwalificeerd. Volgens het bestuursrecht is een zekere begrenzing van het begrip belanghebbende noodzakelijk. Het betrokken bestuursorgaan, in dit geval de ILT, moet aan de hand van bestuursrechtelijke criteria bepalen of een bezwaarmaker belanghebbende is. Het oordeel van de ILT kan ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd”, zegt de minister daarop.

De uitbreiding van Lelystad Airport naar een overloopluchthaven van Schiphol brengt nieuwe vliegroutes met zich mee. Daardoor dreigt voor een aanzienlijk deel van het noorden en oosten van Nederland geluidshinder.

“In aanvulling op de wettelijke handhaving wordt voor Lelystad Airport een meldpunt ingesteld waar mensen terecht kunnen met klachten. Bij het Lelystad-meldpunt zullen alle klachten over vliegtuigen van en naar Lelystad Airport worden behandeld”, aldus Van Nieuwenhuizen. De klachten komen binnen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

KLM mondkapje
21-05-2020, 11:28
Copyright Reismedia BV 2020