Belgisch provincieraadslid Wilfried Vandaele tegen militair gebruik

25 maart 2003 - 1:00
Wilfried Vandaele, fractieleider van de N-VA in de West-Vlaamse provincieraad, zal de bestendige deputatie donderdag ondervragen over het militaire gebruik van de Oostendse luchthaven in het kader van de oorlog in Irak. Heel wat door de Verenigde Staten gecharterde vliegtuigen landen er immers om bij te tanken of te laden. De provincie betaalt al sinds jaar en dag mee voor de promotie van de Oostendse luchthaven. In 2003 is hiervoor een bedrag van 37.500 euro opzij gezet. Dat geeft het provinciebestuur volgens Vandaele het recht om tussen te komen. De interpellatie van Vandaele berust op twee motieven: "Ten eerste vind ik de eenzijdige Amerikaanse inval in Irak, zonder goedkeuring van de Verenigde Naties, een schande", aldus Vandaele. "In onze provincie West-Vlaanderen getuigen o.m. de talrijke oorlogskerkhoven ook vandaag nog van de waanzin van de oorlog, en met initiatieven als het `Vredespark' wil het provinciebestuur de vredesgedachte uitdragen. In het verlengde daarvan kunnen wij niet anders dan het huidige conflict veroordelen", vervolgt Vandaele. Hij vindt dat het provinciebestuur aan de verantwoordelijken voor de luchthaven duidelijk moet maken dat het tegen het militaire gebruik van het vliegveld gekant is. Ten tweede blijkt het intense gebruik door de Amerikanen van het Oostendse vliegveld druk te leggen op de algemene bedrijfsvoering. Op het vliegveld mogen per jaar 900 vliegbewegingen plaatshebben. Het ziet ernaar uit dat de helft daarvan al opgebruikt zal zijn tijdens de eerste drie of vier maanden van 2003. Ook zijn er nu al meer nachtvluchten dan toegestaan. "Als inwoner van De Haan, onder de aanvliegroute van de luchthaven, kan ik zelf vaststellen dat er meer vliegverkeer is dan normaal", constateert Vandaele. Wilfried Vandaele wil dat het provinciebestuur bij de verantwoordelijken van de luchthaven zijn bezorgdheid uit over de passieve steun die de luchthaven verleent aan de oorlogvoerende Verenigde Staten. Daarbij moet het provinciebestuur erop wijzen dat de normale bedrijfsvoering, o.m. door het overtreden van milieunormen, gehypothekeerd wordt. De luchthaven moet een meerwaarde bieden voor de werkgelegenheid en de economie in de streek. "Met militaire vluchten is dat niet het geval", besluit Vandaele.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020