Aanpassing vliegroutes Schiphol moet hinder beperken

25 november 2019 - 15:27 | Door: 
Onze redactie
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - Door een aanpassing van de vliegroutes moet de geluidshinder rond Schiphol worden beperkt. Daarover zijn in binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) nieuwe afspraken gemaakt. Die leiden tot minder overlast voor zeshonderd à zevenhonderd omwonenden.

Aan de zuidkant van Schiphol wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden straks via een vaste bocht gevlogen, zodat er minder verkeer over Leimuiden komt. Aan de noordkant is een vaste naderingsroutes voor nachtelijke landingen op de Zwanenburgbaan vastgelegd, zodat er minder vliegverkeer uitwaaiert over de regio ten noorden van Schiphol.

Zuidkant
De proef met het toepassen van de techniek van een vaste bochtstraal tussen Rijsenhout en Leimuiden loopt al enige tijd. Voor met name Leimuiden betekent dit minder uitwaaierend verkeer en minder hinder in het dorp. Omdat de maatregel voor de woonkern Kudelstaart niet positief uitpakt en er daar sprake is van een optelsom van hinder wordt, op verzoek van de wethouder van Aalsmeer Robbert-Jan van Duijn, door de ORS bij de minister aangedrongen op aandacht voor de gehele zuidoosthoek in het door Schiphol nog te presenteren plan voor hinderreductie in de toekomst.

Noordkant
Daarnaast realiseert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de noordkant een verbetering voor de omgeving met een vaste route voor de nachtnadering van de Zwanenburgbaan. De Zwanenburgbaan wordt ’s nachts ingezet wanneer de Polderbaan niet beschikbaar is. Gemiddeld gaat het om vijfhonderd landingen per jaar. De regio IJmond-Alkmaar had voor deze landingen een voorstel ingediend voor een vaste naderingsroute. De nu door LVNL gepresenteerde vaste  route zorgt voor minder spreiding van het luchtverkeer over het gebied richting de Zwanenburgbaan en daarmee voor minder hinder. Daarbij wordt door LVNL een innovatieve naderingstechniek toegepast: een zogenoemde gekromde eindnadering. Die wordt hier voor het eerst in Nederland toegepast. Daarnaast vindt op de route de landing met een glijvluchten plaats. De nieuwe nachtnadering van de Zwanenburgbaan kan vanaf de zomer van 2020 toegepast worden.

De vernieuwde aanpak leidt volgens de ORS tot minder hinder in de nacht. Niet alleen Beverwijk heeft voordeel daarvan, ook de kern Castricum, Uitgeest en Heemskerk. Voor Castricum-Noord en Limmen betekent het geen verlichting: het verkeer blijft in dit voorstel, net als in de situatie waarin de Polderbaan in gebruik is, in de nacht over het gebied vliegen. Wethouder Sebastiaan Dinjens vroeg daarom onder meer voor dit gebied aandacht voor de spoedige heropening van de oostelijke nachtnadering op de Polderbaan.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021