Bagageafhandeling Schiphol moet in twee jaar zijn geautomatiseerd

14 maart 2023 - 16:22 | Door: 
onze redactie/ANP
| Foto: Vanderlande

SCHIPHOL - De zes bedrijven die op Schiphol de bagageafhandeling verzorgen, moeten per direct hulpmiddelen inzetten om het werk te verlichten. Binnen twee jaar moet de afhandeling in de bagagekelders geautomatiseerd dan wel gemechaniseerd zijn. Dat heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie vandaag bepaald.

Bij alle bagageafhandelaren worden onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen", meldt de Arbeidsinspectie. Zo is niet in alle kelders een geautomatiseerd of gemechaniseerd systeem aanwezig dat het personeel voor zwaar tilwerk kan behoeden. Evenmin wordt er op toegezien dat waar hulpen wel aanwezig zijn, deze ook echt worden gebruikt door de werknemers. "Uit gesprekken met werknemers is onder andere gebleken dat de aangeboden tilhulpen in de praktijk niet voldoen of dat het gebruik ervan vertraging oplevert", aldus de Arbeidsinspectie.

De situatie is op de platforms bij de vliegtuigen niet anders. Ook hier worden hulpmiddelen niet of onvoldoende gebruikt. Het gevolgd is volgens de Arbeidsinspectie dat daar "sprake is van structurele fysieke overbelasting." Werknemers worden fysiek twee keer meer belast dan is toegestaan, waardoor het risico op rugklachten toeneemt.

Eisenpakket
De Arbeidsinspectie heeft zes afhandelaren vandaag een pakket van vier eisen voorgelegd, die de bedrijven moeten opvolgen. Binnen twee jaar mag er in de kelders niet langer structureel handmatig bagage worden afgehandeld, maar moet zit zijn geautomatiseerd of gemechaniseerd. Tot die tijd moeten de bedrijven de beschikbare hulpmiddelen gebruiken, zowel in de kelders als in en om de vliegtuigen op de platforms.

De zes bedrijven moeten binnen een halfjaar een plan voorleggen aan de Arbeidsinspectie hoe ze aan deze voorwaarden gaan voldoen. "Weliswaar hebben de bedrijven het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze eis, maar dat heeft juridisch gezien geen opschortende werking." Verder kondigt de inspectie aan dat zij gaat contoleren of de bedrijven zich aan de eisen houden. Zo niet, dan worden boetes opgelegd.

Al langer klachten
Het zware werk van de bagage- en vrachtafhandelaars is al vele jaren een probleem op Schiphol. De afhandelaars, Schiphol en de inspectie spraken jaren geleden al af dat overmatig zwaar sjouwwerk verleden tijd zou zijn. Vakbond FNV kondigde eerder dit jaar aan een collectieve rechtszaak te starten namens werknemers om schadevergoeding te krijgen voor het te zware werk. Volgens de bond hebben gedupeerden van de slechte arbeidsomstandigheden zich massaal gemeld.

 

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen