Luchtvaart stoot helft broeikasgas transportsector uit

Schiphol landing Airbus
20 november 2019 - 6:26 | Door: 
Onze redactie
| Foto: Reismedia

DEN HAAG - In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is bijna net zoveel als in 2012. De luchtvaart draagt daar 49 procent aan bij, het wegvervoer 21 procent. Dat meldt het CBS woensdagochtend op basis van nieuwe cijfers.

Het aandeel privégebruik van wegvervoer en transport dat wordt uitgevoerd door bedrijven die buiten de transportsector vallen worden niet meegeteld in de berekening over de transportsector, blijkt uit de cijfers.

De uitstoot van broeikasgassen in 2018 door de transportsector bedroeg 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie.

Vervoer over water
Naast de luchtvaart (49 procent) stoot vervoer over water (zeevaart en binnenvaart) 26 procent van broeikasgasemissies uit en vervoer over de weg 21 procent. Twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart.

Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gestegen met 3 procent, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 8 procent. De emissies stegen met name in de luchtvaartsector, namelijk met 13 procent. Bij vervoer over water en over de weg daalde de uitstoot met respectievelijk 2 procent en 8 procent blijkt uit de cijfers van het CBS.

Uitstoot buiten Nederland
Een groot deel van de Nederlandse transportactiviteiten vindt plaats buiten Nederland. Hierdoor wordt 75 procent van de broeikasgassen uitgestoten in het buitenland. Voor vervoer over de weg is dat 30 procent, bij de binnenvaart 38 procent. Bij de zeevaart is 93 procent van de uitstoot buiten de Nederlandse territoriale wateren. De uitstoot door de luchtvaart is voor 95 procent buiten de Nederlandse landsgrenzen.

Emissie-intensiteit daalt in luchtvaart
De luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken de meeste broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie. Toch daalt dit cijfer voor de Nederlandse transportsector. De emissie-intensiteit van de transportsector daalde tussen 2010 en 2018 met 8 procent. De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie als geheel daalde in deze periode met 18 procent. In de luchtvaart is de emissie-intensiteit het meest gedaald, met 20 procent. De economische activiteiten van de luchtvaart gaan gepaard met steeds minder uitstoot, door onder andere een kleinere gemiddelde vliegafstand, verbetering van de brandstofefficiëntie en een hogere bezettingsgraad van vliegtuigen. De gemiddelde vliegafstand is verkort doordat het vervoer naar Europese bestemmingen sterker is toegenomen dan het intercontinentale vervoer, aldus het CBS.

Ook in de zeevaart en binnenvaart is de emissie-intensiteit sinds 2010 gedaald, namelijk met 14 procent. Belangrijke oorzaken van deze daling zijn efficiëntere motoren en de inzet van steeds grotere schepen. Bij transport over de weg daalde de emissie-intensiteit met 17 procent.

Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen