Frank Oostdam: Zichtbaarheid

Frank Oostdam ANVR
22 juni 2020

Aan zichtbaarheid heeft het de reissector niet ontbroken de afgelopen weken. TV, social media en schrijvende pers, zonder uitzondering geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de reiswereld. En met als klap op de vuurpijl een heuse kabinetspersconferentie helemaal gewijd aan vakantie en reizen. Volgens mij een absolute primeur. Reizen en vakanties hebben een grote maatschappelijke relevantie en een flinke dosis ‘human interest’. Ben ik er blij mee dat de media de ANVR hebben gevonden? Beetje mixed feelings. Prachtig natuurlijk dat wij erin slagen aandacht te vragen voor onze positie. Dat is wel gelukt. Aan de andere kant heeft de zichtbaarheid (nog) niet geleid tot invulling van de toezegging die het kabinet aan de sector heeft gedaan dat wij in aanmerking komen voor compensatie van gemaakte annuleringskosten. Overal begrip, overal bevestiging dat de reissector een zwaar getroffen sector is maar het ‘materialiseert’ nog nergens. Gelukkig komen, ook mede dankzij onze lobby, reisondernemingen veelal in aanmerking van een groot aantal generieke maatregelen maar als wij (steeds nadrukkelijker en ongeduldiger) wijzen op invulling van de belofte van het kabinet om sector specifieke ondersteuning te geven, volgt er ijzige stilte.

Zichtbaar en hoorbaar zijn wij ook geweest bij de totstandkoming van de luchtvaartnota. Wij hebben deelgenomen aan de klankbordgroep die het proces heeft begeleid en becommentarieerd, hebben onderzoek laten doen, hebben werkgroepen gevolgd, wandelgangen bewandeld, gebeld, geappt en speciale sessies georganiseerd voor de schrijvers van de nota. Ook daar weer veel empathie, veel luisterende oren en aandacht voor onze standpunten. 

Half mei zag de nota het daglicht en was eigenlijk al, door alle coronaontwikkelingen, gedateerd toen hij verscheen. Sterker nog; hij was al volstrekt gedateerd voordat hij werd gepubliceerd. Ik vraag mij werkelijk af wat ik daar al die tijd heb gedaan. Er is werkelijk niets wat ook maar enigszins verwijst naar wat wij in de oeverloze discussies hebben ingebracht. Zelfs het SEO-onderzoek dat in onze opdracht is geschreven is niet eens meegenomen. Hij staat niet eens op de literatuurlijst. Ik accepteer meteen de kritiek dat onze lobby dus klaarblijkelijk niet goed genoeg is geweest. Dat zal allemaal wel. Maar zo slecht dat er helemaal niets zichtbaar is van onze standpunten, was die nou ook weer niet.

De nota is gedateerd, is niet toekomstgericht en valt terug op oude modellen. Maar het allerbelangrijkste is dat het belang van de Nederlander als reiziger volstrekt ondergeschikt is gemaakt aan ‘netwerkkwaliteit’. De nota loopt over van de nadruk op het belang van het netwerk, stelt aanbod centraal in plaats van de vraag, stelt wat er is centraal in plaats van de mobiliteitsbehoefte van de Nederlander. Hoe ouderwets is dat? “De Nederlandse reiziger buitenspel gezet”; dat had eigenlijk de titel van de luchtvaartnota moeten zijn. 

Nu moet de politiek er iets van gaan vinden en ik zie uit naar die discussies. Wij gaan ons hier natuurlijk nadrukkelijk inmengen. Zichtbaar en hoorbaar en we zien wel wat er van komt. Een voordeel hebben we: slechter dan dit kan het vanuit het perspectief van de Nederlandse reiziger en vakantieganger niet worden.

Frank Oostdam
Voorzitter/directeur ANVR
[email protected]

Deze column verscheen eerder in Luchtvaartnieuws Magazine. Word hier abonnee.


 

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen