TU Delft ontwikkelt model voor verbetering vliegveiligheid

9 juli 2005 - 2:00
DELFT - De Technische Universiteit Delft ontwikkelt een model om de veiligheid in de luchtvaart te verbeteren. Het nieuwe model moet de oorzaken van ongelukken en incidenten in de luchtvaart beter en gedetailleerder in kaart brengen. Daardoor kunnen volgens de TU betere getalsmatige risico-inschattingen gemaakt en de noodzakelijke maatregelen getroffen.

Om ongevallen te kunnen voorkomen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan het 'RiskCentre' van de TU Delft de opdracht gegeven om de komende drie jaar een nieuw en beter model voor luchtvaartveiligheid te ontwikkelen. Het RiskCentre is gespecialiseerd in de ontwikkeling van modellen voor risicomanagement.

“Tot nu toe ging de aandacht bij pogingen om luchtvaartrisico's te modelleren vooral uit naar analyses van rampen, en dan met name op crashes van vliegtuigen in bewoond gebied”, zo stelt de TU in een verklaring. “Dit levert echter een relatief nauwe blik op; crashanalyses leveren immers niet noodzakelijk inzicht op in systematische problemen in de luchtvaart.”

Volgens de TU werd tot nu toe gebruik gemaakt van vrij algemene statistische modellen, die geen rekening hielden met de specifieke lokale omstandigheden. Het toekomstige model van het Risk Centre van de TU Delft zal de specifieke omstandigheden wel in de analyses betrekken en bovendien veel breder kijken dan alleen enkele rampzalige crashes.

Databank
Een belangrijke troef is daarbij de uitgebreide databank met gegevens over ongelukken, bijna-ongelukken en incidenten in de luchtvaart die het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) de laatste jaren heeft opgebouwd. Aanvullende informatie moet onder meer komen van expert judgements, (getalsmatige) risico-inschattingen door deskundigen. Verder is er speciale aandacht voor de invloed van organisatorisch falen. Deze fouten blijken ook een belangrijke oorzaken te zijn van vliegtuigongelukken.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het NLR, Det Norske Veritas (risicomanagement) en White Queen Consultants. Ongelukken door vliegtuigkapingen vallen niet binnen het onderzoek.


Laatste Thalys
02-10-2023, 13:07
SAS 737
29-09-2023, 18:33
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen