Raad voor de Transportveiligheid in financiële problemen

13 maart 2003 - 1:00
De Voorzitter van de Raad, Mr. Pieter van Vollenhoven heeft in een open brief aan Minister de Boer van Verkeer en Waterstaat met klem verzocht om een financiële injectie van 800.000 Euro. De financiële situatie is zodanig dat de RvTV zijn onafhankelijk onderzoek in hoge mate moet gaan beperken of zelfs stopzetten. De heer van Vollenhoven schrijft de problemen toe aan het feit dat bij de start van de Raad in 1999 door de overheid van meet af aan is uitgegaan van verkeerde aannames. Onderzoeken werden van oudsher door de overheid zelf uitgevoerd. Er bestond echter geen duidelijk beeld van de kosten die hiermee waren gemoeid. Bij de start van de RvTV in 1999 bleek de personele toerusting van de verschillende sectoren (Luchtvaart, Scheepvaart, Wegverkeer, Railverkeer en Buisleidingen) al snel ontoereikend. Dit bracht de noodzaak met zich mee veel externe deskundigheid aan te trekken. De heer van Vollenhoven voorziet dat deze situatie bij de nog in te stellen Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV) (belast met onafhankelijk onderzoek in alle sectoren) nog veel kritischer zal worden. Naar zijn oordeel wordt het werkterrein van de nieuwe Raad ruimschoots verdubbeld t.o.v. de Raad voor de Transportveiligheid. Budgettair is daarvoor echter slechts een verruiming van 3 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. 'Dit betekent' 'aldus de heer van Vollenhoven' dat de in te stellen OVV geen actieve rol in de verbetering van de veiligheid zal kunnen vervullen'.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020