Organisaties general aviation teleurgesteld in Luchtvaartnota

5 februari 2011 - 17:41

DRIEBERGEN - De Nederlandse belangenorganisaties voor generaal aviation zijn teleurgesteld in de Luchtvaartnota, die maandag wordt behandeld in de Tweede Kamer. Met name de sportieve en recreatieve luchtvaart komt er in het luchtvaartbeleid van het kabinet Rutte bekaaid van af. Daardoor dreigt deze sector meer en meer in de verdrukking te komen, zo vinden ze.

In de Luchtvaartnota kiest het kabinet ervoor om op de luchthavens van nationale betekenis selectief ruimte te houden voor de general aviation. Daarbij ligt de nadruk op maatschappelijke vluchten en functiegroepen binnen de general aviation, die gericht zijn op de verbetering van de toegang tot Nederland door de lucht en versterking van de netwerkkwaliteit.

“Dit duidt impliciet op een inperking van de ruimte voor de functiegroepen die hier niet uitdrukkelijk zijn genoemd, zoals de sport- en recreatieve luchtvaart”, stelt de Aircraft Owners & Pilots Association (AOPA).

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) vindt eveneens dat er in het luchtvaartbeleid te weinig aandacht is voor de sportieve en recreatieve luchtvaart. “Aan alle categorieën binnen de general aviation wordt aandacht besteed, waarbij sport en recreatie op de laatste plaats komen. Het is voor ons teleurstellend te lezen dat een categorie die verantwoordelijk is voor het merendeel van de vliegbewegingen in verhouding weinig aandacht krijgt binnen het luchtvaartbeleid.”

De KVNvL benadrukt de sociaal-maatschappelijke functie van de sport en recreatieluchtvaart. “Het besef dient er te zijn dat de KNVvL de kraamkamer is voor de toekomstige gezagvoerders in de verkeersluchtvaart en op jachtvliegtuigen en voor vrijwel al het personeel dat zijn werkzaamheden vindt en gaat vinden in de luchtvaartsector.”

Provincies

De ontwikkeling van de sport- en recreatieve luchtvaart wordt als gevolg van de Luchtvaartnota onderwerp van overleg tussen provincie en gebruikers. De inmiddels verschenen eerste provinciale luchtvaartnota’s stemmen AOPA niet tot optimisme. “Van enig overleg tussen de provincies en AOPA is nauwelijks sprake geweest”, stelt de belangenorganisatie. De KNVvL is op zijn beurt teleurgesteld dat het niet is toegelaten tot het overleg van de Alderstafels van Lelystad Airport en Eindhoven Airport.

Donderdag vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de luchtvaartnota, waaraan ook werd deelgenomen door organisaties uit de kleine luchtvaart. Om hun standpunten kracht bij te zetten hebben AOPA, KNVvL, Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA) en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) een Strategische Visie GA opgesteld.

Van onze redactie

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen