Dutch Aviation Group stopt: mogelijk verder als virtueel platform

Dutch Aviation Group
21 december 2020 - 16:47 | Door: 
Klaas-Jan van Woerkom
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - De Dutch Aviation Group (DAG) is na twintig jaar als vereniging ontbonden. De organisatie zette zich sinds de oprichting in om partijen uit de gehele breedte van de luchtvaart met elkaar te verbinden via drukbezochte bijeenkomsten, maar zag het aantal leden de laatste jaren steeds verder afnemen.

De DAG werd opgezet door een kleine groep initiatiefnemers, waaronder luchtvaartveteraan Anne Cor Groeneveld. In de loop der jaren ontwikkelde de organisatie zich tot een belangrijk orgaan dat zich inzette om de kennis en onderlinge verbinding in de sector te vergroten. De leden bestonden uit bedrijven als KLM, Schiphol en LVNL, maar ook onderzoeksinstituten, onderwijsorganisaties, opleidings- en trainingsinstituten en consultancybedrijven waren aangesloten bij de DAG.

Er werden met regelmaat grote en kleine evenementen georganiseerd, met als hoogtepunt de jaarlijkse Lenteborrel in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk en het DAG-symposium in november.

Dalend aantal leden
Ondanks de populariteit van de bijeenkomsten zag het DAG-bestuur dat de tijden veranderen. “Het leek er de afgelopen jaren steeds meer op dat partijen zich aan het terugtrekken waren in hun eigen silo’s, met eigen beschouwingen over de koers en het bestaansrecht van de sector. Andere prioriteiten, andere inzichten, kostenaspecten, het leidde ertoe dat het ledental naar een kritisch aantal zakte en er andere wegen gezocht moesten worden om de verbinding met de sector gestalte te geven”, meldt de organisatie in een schrijven aan haar leden.

“Eén ding was in het geheel van ideeën duidelijk: het verenigingsmodel was daartoe niet meer het geëigende middel. Dit betekende uiteindelijk dat er in lijn met de afspraken, zoals met de leden gemaakt, de weg naar een ontbinding van de vereniging in gang gezet werd. Op 1 december jongstleden is deze ontbinding dan ook op effectief geworden.”

Virtueel verder
De Dutch Aviation Group heeft zich nu als fysieke organisatie teruggetrokken, maar zal naar eigen zeggen als virtueel platform verdergaan. “Vanuit die hoedanigheid zal de actualiteit in de gaten worden gehouden en blijft er gelegenheid om te reflecteren op de ontwikkelingen. De mate en het format waarin dat gebeurt zal afhangen van de wijze waarop er behoefte is aan een dergelijk platform. Er zijn binnen de sectoren namelijk ook andere spelers die actief zijn met dit soort interactieve platforms . Echter de inbreng zal, in lijn met waar de Dutch Aviation Group voor stond, vanuit een onafhankelijke positie de boventoon blijven voeren en oog houden op het geheel van de sector.”

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen