Luchtvaart bewuster van risico's vliegen over conflictgebieden

MH17, reconstructie, boeing 777
21 februari 2019 - 10:29 | Door: 
Reismedia/ANP
| Foto: OVV

DEN HAAG - Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn zich sinds de ramp met vlucht MH17 bewuster van de risico’s die gepaard gaan met vliegen boven conflictgebieden.

Echter, landen of staten die te maken hebben met een gewapend conflict op hun grondgebied, hebben nog nauwelijks iets veranderd in hun luchtruimbeheer. Dat is een aandachtspunt, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het donderdag verschenen aanvullend onderzoek over vliegen boven conflictgebieden.

Aanleiding voor het onderzoek is de vliegramp uit 2014 met het toestel van Malaysia Airlines. Deze vlucht was opgestegen in Amsterdam en werd onderweg naar Kuala Lumpur door een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne, waar een oorlog woedde. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De OVV onderzocht in hoeverre onder meer overheden en luchtvaartmaatschappijen de aanbevelingen uit het rapport uit 2015 overnamen. Daaruit bleek dat er voldoende aanleiding was om het luchtruim boven dit deel van Oekraïne te sluiten. Nu concludeert de OVV dat vliegmaatschappijen wereldwijd bewuster omgaan met de risico’s en dat er diverse maatregelen zijn genomen. Sommige maatschappijen geven bijvoorbeeld aan eerder te besluiten niet over een bepaald gebied te vliegen als daarover geen duidelijke informatie beschikbaar is.

“Sinds de crash van vlucht MH17 is het onderwerp opgenomen in de internationaal geldende standaarden en aanbevolen werkwijzen van luchtvaartorganisaties als ICAO en IATA", schrijft de OVV. “Ook is er meer en vaak betere informatie beschikbaar over conflictgebieden, die staten en luchtvaartmaatschappijen kunnen meenemen in hun risicobeoordeling."

Uit het onderzoek komt geen eenduidig beeld naar voren van de uitvoering van de risicobeoordelingen en de uitkomsten daarvan. “”De werkwijze, informatiepositie, het land van herkomst en de risico’s die worden geaccepteerd, verschillen per maatschappij." Ook leggen luchtvaartmaatschappijen volgens de Onderzoeksraad onvoldoende verantwoording af over hun gevlogen routes. “De Onderzoeksraad begrijpt dat het publiceren van details niet eenvoudig is. Dat laat onverlet dat luchtvaartmaatschappijen kunnen zoeken naar een manier om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes."

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen