Veel ultrafijnstof op luchthaven: Schiphol onderzoekt extra maatregelen

Schiphol
21 oktober 2021 - 11:38 | Door: 
onze redactie
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - Schiphol onderzoekt extra maatregelen om de hoeveelheid ultrafijnstof op en om de luchthaven verder omlaag te brengen en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. Uit onderzoek dat TNO in opdracht van Schiphol uitvoerde, blijkt namelijk dat er in de buitenlucht rond de terminal en pieren ultrafijnstofconcentraties van gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter zijn gemeten. De mediaan ligt tussen de 44.000 en 68.000.

Ter vergelijking: aan een drukke weg in het centrum van Rotterdam zijn gemiddelden per kwartier gemeten tot maximaal 100.000 deeltjes per kubieke centimeter. In Europese steden zijn nabij wegen jaargemiddelde concentraties tussen de 10.000 en 80.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten.

De metingen op Schiphol hebben vooral overdag plaatsgevonden. Concentraties zijn daardoor volgens de luchthaven niet helemaal eerlijk te vergelijken met jaargemiddelde waarden op andere vliegvelden of in steden. Bovendien zijn er verschillen in meetmethodes en –apparatuur. Daar staat tegenover dat er tijdens de meetperiode minder vliegverkeer was dan normaal vanwege corona.

Ultrafijnstof Schiphol

Bron: TNO

Luchtkwaliteit verbeteren
Het TNO-onderzoek is van belang voor de werknemers op de luchthaven. Op grond van de resultaten worden aanvullende acties en een versnelling van acties onderzocht om de ultrafijnstofconcentratie verder omlaag te brengen. De sector gaat de mogelijkheid onderzoeken om uiterlijk 2030 ‘duurzaam taxiën’ de standaardprocedure te laten zijn op Schiphol. De noodzakelijke stappen worden door Schiphol en diverse sectorpartners, waaronder LVNL, KLM, Transavia en Corendon uitgewerkt, zoals aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek.

Schiphol is al langer bezig met het onderzoeken en terugdringen van de uitstoot van ultrafijnstof. In 2019 is een actieplan ultrafijnstof door Schiphol in samenwerking met de luchtvaartsectorpartijen opgesteld, om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Belangrijk daarbij zijn investeringen in nieuwe vloot, het gebruik van duurzame brandstoffen (SAF) en het verduurzamen van de grondoperatie. Als onderdeel van dit actieplan heeft Schiphol TNO gevraagd een onderzoek te doen naar de concentraties van ultrafijnstof op het Schiphol-terrein. Het RIVM heeft het onderzoek inhoudelijk beoordeeld.

Voor de grondoperatie heeft de luchtvaartsector het doel om deze uiterlijk in 2030 geheel emissievrij te opereren en daarmee ultrafijnstof drastisch te reduceren. Dit wordt gedaan door efficiënter met energie om te gaan, grondmaterieel te elektrificeren, de aanleg van walstroom bij gates, te zoeken naar alternatieven voor fossiel gas en waar mogelijk de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Ook onderdeel van het actieplan zijn onderzoeken om kennis te vergroten en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Onderzoeken naar ultrafijnstof
Wereldwijd is nog relatief weinig bekend over de uitstoot van verschillende soorten ultrafijnstof en het effect op de gezondheid. Het RIVM doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij omwonenden van de luchthaven. Ook heeft het RIVM recent een voorstel gedaan voor het onderzoeken van gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij platformmedewerkers. De sector bestudeert momenteel dit voorstel hoe samen met betrokken partijen een onderzoek opgezet kan worden naar blootstelling van medewerkers aan ultrafijnstof en de mogelijke gezondheidseffecten.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen