Paul Grove: Geluidsoverlast, de geest is uit de fles

6 september 2018

Om de nergens op gebaseerde limiet van 500.000 vluchten te handhaven, om zo de overlast voor omwonenden niet verder te laten toenemen, werd besloten om deze overlast uit te smeren over nog meer mensen.
Jammer, want je had kunnen kiezen voor totaal geen overlast meer. Nederland heeft met zijn relatief ondiepe Noordzee een pracht mogelijkheid voor een vliegveld. En, nog belangrijker, de bodem is een stevige zandbodem waar goed op te bouwen is. Vergelijk dat eens met London Heathrow, daar werd onderzocht of de bodem van de monding van de Thames geschikt was. Met een eb en vloed verschil van soms meer dan 15 meter en een slappe modderige bodem tot tachtig meter diep, bleek dat het onbetaalbaar, zo niet onmogelijk was. Het plan werd afgeblazen.

Nederland heeft ook wat onderzoek gedaan naar een paar voorstellen, allen met een zeer lange tunnel verbonden met het vasteland. Een tunnel kan blokkeren, vliegveld voor een jaar of wat dicht, dus slecht plan, hoef je niet eens over na te denken. Heb ik het nog niet over de extreem hoge kosten van een tunnel.

Helaas, het kabinet heeft toen, in al haar wijsheid, besloten om de overlast dan maar over het hele land uit te smeren. Zonder al te veel onderzoek werd tot de bouw van groot vliegveld Lelystad besloten. Geen behoorlijk onderzoek naar de aan- en uitvliegroutes in combinatie met de Schiphol routes. Dat was een miskleun van jewelste. De begroting was ook een miskleun, maar dat horen we over een paar jaar. De omgeving van Lelystad ging onderzoek doen en kwam er al snel achter dat de heer Alders, u weet wel van die tafel, een paar zaken wat al te gemakkelijk had afgedaan. Routes waren iets te mooi voorgesteld, of ontbraken, het te verwachten geluid bleek van een vliegtuig met gasdicht en die vliegt niet zo lang. De omgeving ging aan het rekenen en vond al gauw uit dat er niets van klopte. Het gevolg, men ging zich organiseren. Zonder uitputtend te willen zijn, zal ik mij beperken tot de bekendste organisaties:
LelystadAirportNee,
Lelystadairportmoetstoppen,
LiegveldLelystad,
HoogoverWezep,
HoogoverOverijsel,
Hoogenlaag.nl,
HoogoverEde,
Gemeentebelangen Apeldoorn,
ReddeVeluweTweets,
Red Gelderland,
Platform vlieghinder Teuge,
ActiecomitéVlieghinderBaarn,
SamenwerkendeActiegroepen,
Bezwaarmakersactiegroepen Overijsel, Friesland en Gelderland,
SchipholWatch,
VlieghinderOegstgeest.nl,
Werkgroep vliegverkeer Bijlermermeer,
Platform vliegoverlast Amsterdam,
Vlieghinder Heiloo,
Platform vlieghinder regio Castricum,
Platform vlieghinder Zaanstad,
Landelijk bewonersberaad luchtvaart,
Stop luchtvaartgroei.nl,
Nooitmeerstil.nl,
Alliantie tegen uitbreiding MAA,
Landelijk protest luchtvaartgroei,
Ik zal er ongetwijfeld nog een “paar” vergeten zijn, u vult ze zelf maar aan.
Dan hebben we het nog niet over al die handtekeningen acties die momenteel rondgaan met al honderdduizenden handtekeningen. We dachten dat politici door de bevolking gekozen worden om de belangen van diezelfde BEVOLKING te dienen. Helaas steeds meer blijkt dat ze weinig rekening houden met de mening van het volk.

Terecht dat de eigenaren van woningen in LelystadZuidOost, zoals Waalwijk en de Landerijen, een schadevergoeding gaan vragen voor de waardedaling van hun woningen, die indertijd werden aangeprezen als “wonen in een rustgebied”. En wat te denken over de waardedaling van de gronden in de uitbreidingsplannen van de gemeente Almere. Daar waar de toestellen straks op slechts 450 meter overvliegen. Zijn die bedragen ook meegenomen in de begroting?

Ook begint binnen de politiek wat te bewegen. Steeds meer kamerleden beginnen zich af te vragen of het wel een juiste beslissing was om een geheel nieuw vliegveld Lelystad op die plaats te bouwen.  De kosten zijn aanzienlijk hoger dan gepland, maar dat is standaard bij grote projecten.
De bezwaren nemen nog steeds toe.

Ook rond de andere grote luchthavens zoals Rotterdam The Haque Airport, Vliegveld Eindhoven, vliegveld Maastricht-Aachen, nu zelfs klachten over een overschrijding van wel 4 decibel door de APU van een Boeing 747 die geparkeerd stond in MAA. Ook rond Groningen Airport Eelde, begint het steeds meer te roeren. Bewoners beginnen te beseffen dat ze onjuist zijn of worden ingelicht. Daarbij worden zij volledig genegeerd.

Er ontstaan ook steeds meer groeperingen die bezwaar maken tegen allerlei andere zaken, niet gerelateerd aan de luchtvaart. Het klagen en verenigen is begonnen. De politiek wordt gewantrouwd. Bewoners accepteren niet meer dat zij steeds opnieuw door de politiek verkeerd worden voorgelicht, om maar geen andere woorden te gebruiken. Het organiseren van inspraakavonden, op voetbalavonden, lang een succesvolle politiek, wordt tegenwoordig doorzien.

Wist u dat de afschaffing van de dividendbelasting aanzienlijk meer kost dan de bouw van SchipholKatwijk, langs een ringdijk, tussen Katwijk en Scheveningen? Het geld is er dus wel degelijk.

Terug naar geluidsoverlast. Het moet de politiek duidelijk zijn dat ze iets moeten doen aan de geluidsoverlast door de luchtvaart, waar inmiddels een groot deel van de Nederlandse bevolking last van heeft, om het maar zachtjes uit te drukken.
SCHIPHOL MOET NAAR ZEE.

Paul Grove
[email protected]

 

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

21-12-22, 11:12
02-08-21, 08:08
23-11-20, 10:11
23-11-20, 10:11
16-07-20, 12:07
24-06-19, 02:06
Herman Mateboer
01-06-19, 09:06
21-05-19, 12:05
06-05-19, 12:05
29-04-19, 09:04
25-04-19, 09:04
23-11-18, 03:11
Herman Mateboer
20-11-18, 10:11
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen