Paul Grove: Schiphol en de banenwaanzin

4 september 2015

In een van de vorige blogs heb ik al een aantal geluidszaken belicht rond Schiphol. Nu wat uitleg over het gebruik, of misschien beter, het mijns inziens slechte gebruik van de startbanen op Schiphol. Wanneer wordt een startbaan honderd procent gebruikt? Goed voorbeeld; London Heathrow en London Gatwick. Starten en landen is mogelijk door elkaar heen in dezelfde richting. Dit natuurlijk afhankelijk van de wind.

De Polderbaan; gebruik uit het Noorden of naar het Noorden, starten en landen door elkaar heen kan dus niet. Verder ook nog beperkt door nachtrestricties. Goed bekeken kan de polderbaan maar voor 35 procent maximaal gebruikt worden en zelfs dat haalt men niet.

Wanneer zo alle zes startbanen op Schiphol bekeken worden, komt men niet verder dan, bij elkaar opgeteld, iets meer dan twee volledige startbanen. Maar wel met de onderhoudskosten van zes. Daarbij komt nog het enorme taxibanen stelsel. Kortom, een uiterst kostbaar vliegveld voor Schiphol, maar vooral ook voor zijn gebruikers, de vliegmaatschappijen. Nu ook nog een startbaan op Lelystad erbij, wat een dom plan!

Ook een tweede Kaagbaan is niet nodig. Dat is weer een baan die niet meer gebruikt kan worden dan maximaal 35 procent. Schiphol heeft behoefte aan onbeperkte nachtopenstelling en heeft er met zijn zes startbanen meer dan genoeg. Vliegtuigen zijn door de jaren heen veel stiller geworden, terwijl de beperkingen voor Schiphol juist toenamen; dat nu is belachelijk. Een beetje inventiviteit en je komt op een veel ruimer gebruik, zonder toename van geluidsoverlast.

Zeker overdag kan bijvoorbeeld op de Polderbaan in zuidelijke richting gestart worden door vliegtuigen met een laag geluidsniveau, zoals de A320- en de B737-serie. Op deze manier kan je toch door elkaar starten en landen. Zo is het ook mogelijk de capaciteit te vergroten op enkele andere startbanen. Bijvoorbeeld, starten en landen op baan 24, de Kaagbaan, door elkaar is heel goed mogelijk. Mijn inschatting is dat met gebruikmaking van het aanzienlijk lagere geluidsniveau van de huidige generatie vliegtuigen, de capaciteit van Schiphol belangrijk vergroot kan worden. Zo kan de limiet opgetrokken worden naar 650.000 vliegbewegingen. En nog steeds hebben de bewoners minder last dan de bewoners rond London Heathrow.

Waarom heeft de heer Alders de limiet verlaagd van 510.000 naar 500.000 vliegbewegingen? Slapen de bewoners rond Schiphol nu beter? Pure waanzin! Alleen maar gedaan om Lelystad erdoor te drukken, meer niet.

Voorstel
De Buitenveldertbaan wordt voornamelijk gebruikt bij harde wind. Daar kan de daalhoek makkelijk naar 4 graden. Gevolg, zonder wind gaan de motoren tijdens de nadering naar bijna gasdicht en bij harde wind is het vliegtuiggeluid minder dan de wind op de grond veroorzaakt.

Oud ontwerp
Het tangentieel banenstelsel van Schiphol was in de vijftiger jaren het modernste ter wereld. Nu echter is het hopeloos verouderd. Aan- en uitvliegroutes gaan dwars door elkaar heen en dus is het gebruik zeer beperkt. Vroeger, met de oude verkeersvliegtuigen met zuigermotoren, zoals de Super Constellation, was de maximale dwars wind component slechts 16 knopen. Nu is dat tot 35 kts. (zo’n 65 km/u). Nu kan men dus volstaan met twee parallelle startbanen. Wanneer men in Nederland de startbanen op de meest voorkomende wind aanlegt, bijvoorbeeld parallel met de kust in de Noordzee dan is, statistisch gezien, de dwarswind slechts enkele uren per jaar te hard, meer niet.

Veiligheid
Door het grote aantal banen heeft de piloot een pakket van meer dan 100 pagina’s aan informatie. Denkt u dat een piloot dat uit zijn hoofd leert bij een nadering van Schiphol? Natuurlijk niet, frequentie erin, minimumhoogte en dat is het! Groot aantal banen is grote onveiligheid.

Wanneer je in de toekomst een vliegveld bouwt in de Noordzee, ben je ook van de nachtrestricties af en kan Schiphol werkelijk groeien. Hoe dan ook, het enorme gebied dat Schiphol nu in beslag neemt is straks nodig voor woningbouw en industrie. Dus nu is er nog ruimte genoeg op Schiphol en straks naar de Noordzee!

Milieu
Wist u dat de hoeveelheid energie die je met een vliegveld in zee bespaart door korter aan en uitvliegen, vele malen groter is dan alle zeewindmolens bij elkaar? 
Wist u dat met vliegveld Lelystad, door noodzakelijk omvliegen, veel meer energie verspild wordt, dan alle windmolens bij elkaar in de Flevopolder ooit kunnen opwekken?Politiek, houd eens op met dat "gepruts" met Lelystad. Kom eens met een visie voor de toekomst, of beter nog, huur dat in!

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Ir C. Lely zei dat al met de aanleg van de afsluitdijk in de Zuiderzee. Nu is het weer van toepassing met de aanleg van een dijk en vliegveld in de Noordzee. Waarom kon het wel met de Maasvlakte? Inderdaad, daar zaten mensen met visie!

Paul Grove
[email protected]

P.s. voor de leek: starten achter elkaar heeft een flinke tijd penalty, tot 3 minuten. Dat geldt ook voor landen achter elkaar. Echter starten en landen achter elkaar, afhankelijk van de wind heeft dat vrijwel niet.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

21-12-22, 11:12
02-08-21, 08:08
23-11-20, 10:11
23-11-20, 10:11
16-07-20, 12:07
24-06-19, 02:06
Herman Mateboer
01-06-19, 09:06
21-05-19, 12:05
06-05-19, 12:05
29-04-19, 09:04
25-04-19, 09:04
23-11-18, 03:11
Herman Mateboer
20-11-18, 10:11
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen