Jeanine Hennis-Plasschaert: Impact crisis op luchtvaartsector

8 mei 2009

De economische en financiële crisis heeft zonder meer een negatieve uitwerking op de luchtvaartsector. Een opvallende daling van het luchtverkeer is waarneembaar. De economische crisis treft het gehele Europese luchtvervoer (passagiers en vracht). Zowel op nationaal als Europees niveau worden er dan ook maatregelen genomen.

Inmiddels heeft de Nederlandse regering het 'licht' gezien. De veelbesproken vliegbelasting wordt met ingang van 1 juli aanstaande dan eindelijk afgeschaft. De opbrengsten van die Nederlandse vliegbelasting (zo'n 350 miljoen euro) staan immers in schril contrast met de schade die hiermee aan de Nederlandse economie is toegebracht. Beter laat dan nooit. En zeker in de huidige economische omstandigheden: een wijs besluit.

Ook de Europese Commissie (EC) is van mening dat de uitzonderlijke omstandigheden in ogenschouw moeten worden genomen. Zo stelde de EC voor om de regel 'wie zijn slots niet gebruikt, raakt ze kwijt' tijdelijk op te schorten.

Uitgangspunt van deze regel is dat luchtvaartmaatschappijen verworven slots (vertrek- en landingsrechten) verliezen als zij deze niet voor tenminste tachtig procent van de tijd gebruiken. Door de sterke afname in de vraag naar passagiers- en vrachtvervoer zouden luchtvaartmaatschappijen dan in feite gedwongen worden om met halflege kisten te vliegen. Niet goed vanuit economisch oogpunt maar ook schadelijk voor het milieu.

De voorgestelde opschorting komt erop neer dat luchtvaartmaatschappijen voor de zomerdienstregeling van 2010 recht hebben op dezelfde slots als toegewezen voor de zomerdienstregeling van 2009. Om te vermijden dat er slots worden verspild, kunnen niet gebruikte slots wel (en tijdelijk) worden toegewezen aan andere luchtvaartmaatschappijen.

Hiermee worden luchtvaartmaatschappijen dus in staat gesteld om een tijdelijke capaciteitsverlaging te realiseren zonder onmiddellijk hun slots te verliezen. Ook kunnen de vluchtnetwerken in stand worden gehouden en kan er snel geschakeld worden zodra de economie weer aantrekt.

Een prima uitgangspunt. In deze tijden verdient ook de luchtvaartsector een overheid die meedenkt en de sector dus vooral niet te veel in de weg zit.

Jeanine Hennis-Plasschaert
Lid Europees Parlement VVD

www.jeaninegoeseurope.nl

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen