Piloten: vertrouwen in KLM-directie geschaad door salarissoap

Willem Schmid VNV
25 november 2020 - 15:25 | Door: 
Klaas-Jan van Woerkom
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - De KLM-piloten zijn onder protest akkoord gegaan met een loonsverlaging. De ledenraad van vakbond VNV zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt om het akkoord te accepteren, om zo de toekomst van de KLM veilig te stellen. Tegelijk hekelen de vliegers de werkwijze van de KLM-directie.

Onder druk van minister Wopke Hoekstra (Financiën) stemden de piloten in met de eis om de komende vijf jaar met minder loon genoegen te nemen. Zo niet, dan kwam de miljardensteun van de overheid op losse schroeven te staan.

De vliegers werden door de move van de minister overvallen, en wilden aanvankelijk niet blind tekenen. Dat leidde tot veel ophef, waarbij de piloten in de media en binnen KLM veel kritiek over zich heen kregen.

Vertrouwen geschaad
Tijdens de ledenvergadering bleek er grote teleurstelling te heersen over de rol en de houding van de KLM-directie tijdens de salarissoap die ontstond. “Dit betrof enerzijds de rol van de directie in de wijze van totstandkoming van het akkoord, en anderzijds de passieve opstelling binnen het bedrijf en in de media om polarisatie te voorkomen of terug te dringen”, schrijft de VNV aan haar leden.

De grens werd volgens de VNV bereikt toen de KLM zelfs begrip leek uit te spreken voor de onheuse bejegening van het cockpitpersoneel. “Het vertrouwensbeginsel en de beginselen van goed werkgeverschap zijn geschaad”, aldus een unaniem aangenomen motie. De ledenraad wil dat het VNV-bestuur daar nu mee aan de slag gaat.

“Wij herkennen en delen mee in het duale gevoel dat de ledenraad en veel vliegers momenteel hebben. Enerzijds zien we de noodzaak van overheidssteun en zijn wij oprecht dankbaar dat de KLM deze mag ontvangen. Ook maken we ons zorgen om de staat van het bedrijf en willen we er alles aan doen om onze KLM door de crisis heen te helpen. Anderzijds keuren we de gang van zaken van de afgelopen periode en het handelen van het KLM-management sterk af. Wij zullen de aanbeveling van de ledenraad de komende dagen in het bestuur bespreken om te bepalen op welke wijze hier follow-up aan kan worden gegeven”, aldus het bestuur in de brief.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen