Jongeren én reizigers gezocht die mee willen beslissen over de toekomst van Schiphol

Buitenveldertbaan
20 mei 2023 - 11:05 | Door: 
Doron Sajet
| Foto: Schiphol (archieffoto)

SCHIPHOL - Jongeren en reizigers moeten voortaan meebeslissen over de toekomstplannen van Schiphol. De nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) roept jongerenorganisaties op om zich aan te melden en is ook naarstig op zoek naar clubs die de belangen van vliegreizigers kunnen behartigen. De MRS is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarvan voornamelijk bewoners deel uitmaken die voor minder vluchten pleiten.

In de Omgevingsraad Schiphol zaten niet alleen bewonersvertegenwoordigers, maar ook Schiphol zelf, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM, Milieufederatie Noord-Holland, VNO-NCW, 56 gemeenten en vier provincies, die eindeloos met elkaar vergaderden over Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moesten adviseren.

Van samenwerking was uiteindelijk geen sprake meer. De bewoners, belangenclubs, de luchtvaartsector, en de lokale en regionale overheden vlogen elkaar vooral in de haren. Het doel om het kabinet te adviseren over een nieuw maximumaantal vluchten op Schiphol werd niet gehaald. De ORS was uitgepolderd. Er werd besloten voor een nieuwe vorm van overleg.

Zonder zwaargewichten
En zo herrijst de Maatschappelijke Raad Schiphol uit de as van de Omgevingsraad. Dit keer zonder Schiphol, KLM, LVNL, gemeenten en provincies. Vanaf 1 juli steken alleen nog bewoners en belangenorganisaties onder leiding van voorzitter Eddy van Hijum de koppen bij elkaar, zonder de zwaargewichten uit de luchtvaart en overheden. Die vinden hun weg naar het ministerie wel op eigen houtje.

Nieuw is dat er bij de MRS ook wetenschappelijke experts worden gevoegd, met disciplines als natuur, milieu, gezondheid, economie, mobiliteit, participatie of luchtvaart. Bovendien wil de nieuwe raad ook vertegenwoordigers betrekken die de belangen van reizigers en jongeren behartigen.

De zoektocht naar vertegenwoordigers van reizigers wordt nog een hele kluif voor Van Hijum en zijn MRS. Nederland kent geen uitgesproken vereniging van vliegtuigreizigers, zoals Rover dat is voor gebruikers van het openbaar vervoer. De ANVR, de belangenbehartiger van reisorganisaties heeft belangstelling getoond, maar die vertegenwoordigt toch vooral de reisbranche en niet de reizigers zelf.

Bewoners
"De MRS wordt echt een raad voor bewonersorganisaties en maatschappelijke belangenorganisaties die een relatie hebben met de leefomgevingskwaliteit van Schiphol", zegt Van Hijum. "We nodigen alle bewonersorganisaties uit om zich aan te sluiten." De bewoners krijgen tien vertegenwoordigers in de raad. Aanmelden kan tot 28 mei. Daarna vindt de selectie plaats en kan de MRS vanaf juli aan de slag.

Dit artikel is afkomstig van mediapartner NH Nieuws.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen