Minister kan privéjets niet weigeren om klimaatredenen

Klimaatprotest Schiphol
3 april 2023 - 16:44 | Door: 
Richard Schuurman
| Foto: Greenpeace/Marten van Dijl

DEN HAAG - Er bestaat geen wettelijke reden om privéjets en Business Aviation (BA) de toegang tot luchthavens te beperken of te weigeren of om hierover nieuwe regels op te stellen. Evenmin is het nodig om speciaal voor privéjets aanvullend of nieuw klimaatbeleid op te stellen. 

Dat stelt minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief, die hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister gaat in op de wens van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om privéjets onderdeel te maken van het klimaatbeleid. Niet alleen de twee fracties, maar ook actiegroepen als Greenpeace en Extinction Rebellion vinden dat het gebruik van zakenjets aan banden moet worden gelegd omdat ze een onevenredig grote aanslag om het milieu betekenen.

Volgens Harbers is de uitstoot per passagier van een privéjet 5 tot 7 keer hoger dan die per passagier in een verkeersvliegtuig. Maar de hoeveelheid CO2 afkomstig van de zakenjets in Nederland bedroeg vorig jaar slechts een half procent van alle vertrekkende internationale vluchten, zo blijkt uit onderzoek van CE Delft dat recent in opdracht van Greenpeace is uitgevoerd. Verder merkt de minister op dat zakenjets en privévluchten tot verwarring kunnen leiden: het gaat niet alleen om recreatievluchten, maar ook zakelijk personenvervoer of vluchten met een medische, humanitaire of andere maatschappelijke reden.

BA moet verduurzamen
Niettemin vindt Harbers het belangrijk dat privéjets en Business Aviation verduurzamen. De minister merkt op dat de sector zich hieraan via de European Business Aviation Association (EBAA) al heeft gecommitteerd. Het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen en synthetische brandstoffen zijn volgens de minister op de korte en middellange termijn het meest effectief om de uitstoot te verminderen.

Bedrijven die meer dan 500 vluchten per jaar maken, worden door nieuwe regels van de Europese Unie verplicht om straks een percentage duurzame brandstof te gebruiken. De Business Aviation is hiervan niet uitgezonderd, aldus de minister. En bedrijven die met toestellen zwaarder de 5.700 kilo vliegen en op internationale vluchten meer dan 10.000 ton CO2 uitstoten, zullen zich moeten houden aan het internationale emissiecompensatie en -reductiesysteem CORSIA. Op langere termijn is elektrisch vliegen of gebruik van waterstof een uitkomst voor Business Aviation.

Als het gaat om vliegbelasting en kerosineaccijns waar GroenLinks en PvdD om vragen, antwoordt de minister dat die al geldt voor privéjets boven een bepaald startgewicht. Wel wordt die gewichtsgrens mogelijk verlaagd. Hiervoor komt staatssecretaris Van Rij dit voorjaar met een nader voorstel.

Slotverordening
Harbers ziet geen mogelijkheden om privéjets de toegang tot luchthavens te ontzeggen. Op luchthavens waar een slotverordening geldt moeten plekken onafhankelijk en niet-discriminerend worden verdeeld. Wel geldt dat commercieel verkeer voorrang krijgt op General Aviation-vluchten. Aan de huidige regels zitten geen voorwaarden verbonden op het gebied van klimaat en duurzaamheid, maar ‘Brussel’ werkt aan een nieuwe slotverordening. Nederland heeft al aangegeven dat duurzaamheid hierin belangrijker moet worden.

De optie om privéjets via luchthavenbesluiten de toegang tot luchthavens te ontzeggen is volgens minister Harbers niet mogelijk. Alleen als bepaalde grenswaarden voor geluid en uitstoot worden overschreden kan er worden opgetreden. Maar luchthavens een beperkt openbaar karakter hebben, moeten gebruikers er op kunnen vertrouwen dat ze er gebruik van kunnen maken.

“Uit de gedane inventarisatie komt naar voren dat privejets en BA grotendeels onderdeel zijn van het klimaatbeleid voor de luchtvaart. Het kabinet acht het om die reden niet nodig specifiek aanvullend en separaat klimaatbeleid voor privéjets en BA te voeren, en probeert het op een aantal punten verder onder de aandacht te brengen,” besluit de minister zijn brief aan de Kamer.   

 

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen