Gemeente Haarlem bezorgd over groei Schiphol

12 december 2003 - 1:00
HAARLEM - Steeds meer inwoners van Haarlem geven blijk van hun zorg over de groei van Schiphol in relatie tot de leefbaarheid in het algemeen en die in Haarlem in het bijzonder. Met name sinds de ingebruikname van de Polderbaan, is het aantal klachten over geluidsoverlast flink toegenomen. Dit meldt de gemeente Haarlem via haar sector stadsbeheer.

Het gemeentebestuur deelt deze zorg en spant zich binnen haar bevoegdheid in om overlast tengevolge van Schiphol aan de orde te stellen. Hierbij streeft de gemeente Haarlem er in eerste instantie naar om via de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) de dialoog op gang te houden tussen alle betrokken partijen (gemeenten rond Schiphol, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de Luchthavensector) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar zo nodig richt het Haarlemse gemeentebestuur zich zelfstandig tot het ministerie.

Wethouder Grondel: "Net zoals wij dat in het verleden hebben gedaan, bewandelen en gebruiken we ook nu alle ons ten dienste staande wegen en middelen om de door onze inwoners ondervonden hinder zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. Als blijkt dat Schiphol zich niet aan de landelijk voorgeschreven wet- en regelgeving houdt, dan kan én moet er handhavend worden opgetreden. De gemeente Haarlem ziet er dan ook scherp op toe of Schiphol zich inderdaad aan regelgeving houdt rond uitvliegroutes, vlieghoogtes en de toegestane hoeveelheid vliegbewegingen." Ook vraagt de gemeente aandacht voor en uitleg over de veiligheidssituatie rond Schiphol. Dit naar aanleiding van het bericht van de staatssecretaris dat de overheid de risiconormering uit de Wet luchtvaart niet hard kan maken.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020