Ondanks ontkenning wel degelijk CPB-onderzoek onzekerheden Schiphol

28 augustus 2014 - 16:31 | Door: 
Arnold Burlage

DEN HAAG - Staatssecretaris Wilma Mansveld ontkent dat het Centraal Planbureau (CPB) onderzoek doet naar de economische gevolgen van het wegvallen van de hubfunctie van Schiphol. Maar tegelijkertijd meldt zij dat het CPB wel degelijk bezig is met een "actualisatie" van de toekomstscenario's, waarin het wegvallen van de hubfunctie van Schiphol als onzekerheidsfactor is meegenomen. Dat blijkt uit antwoorden van Mansveld op Kamervragen.

Luchtvaartnieuws.nl bracht het nieuws over het CPB-onderzoek onlangs naar buiten op gezag van bij dat onderzoek betrokken wetenschappers, onder wie een hoogleraar. GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft daarop Kamervragen gesteld. Zij wilde onder meer weten of het klopt dat het kabinet opdracht heeft gegeven aan het CPB voor een dergelijk onderzoek. Het verzwakken van de positie van Schiphol als hubluchthaven zou de ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk overbodig maken.

De staatssecretaris antwoord nu enerzijds: "Het Centraal Planbureau (CPB) doet geen onderzoek naar de economische gevolgen van het wegvallen van de hubfunctie van Schiphol, ook niet in relatie tot Lelystad".
Maar anderzijds laat de PvdA staatssecretaris in hetzelfde antwoord weten: "Wel is het CPB samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gestart met een actualisatie van de toekomstscenario’s in het kader van de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO). In deze studie verkennen CPB en PBL de ontwikkeling van de fysieke omgeving voor de periode 2002-2040. De studie leidt niet tot voorspellingen van de toekomst, maar brengt mogelijke lange termijnontwikkelingen in kaart".

De studie leidt volgens de staatssecretaris "tot een aantal mogelijke toekomstscenario's, die worden gebruikt bij het voorbereiden van beleidsbeslissingen. Om een beeld te krijgen van mogelijke lange termijnontwikkelingen verkennen CPB en PBL momenteel diverse onzekerheden".

Haaks op de ontkenningen van de bewindsvrouw meldt Mansveld: "Binnen de WLO module Mobiliteit zullen ook de scenario’s voor luchtvaart geactualiseerd worden. Eén van de onzekere factoren die relevant zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland is de positie van de hubfunctie van Schiphol. In het kader van de WLO verkennen CPB en PBL deze onzekerheid."

'Extreme situatie'
Mansveld vervolgt: "Het gaat daarbij uitsluitend om de aanpassingen in de luchtvaartroutes in de extreme situatie dat de hubfunctie op Schiphol weg zou vallen. In de geplande voorstudie wordt niet gekeken naar de effecten op de economie. De informatie uit deze verkenning kunnen CPB en PBL, naast heel veel andere input, gebruiken voor de actualisatie van de luchtvaartscenario's".

Alle aanvullende vragen van het GroenLinks-kamerlid blijven overigens onbeantwoord. Uitgezonderd de vraag hoe de minister-president aankijkt tegen zijn "onvoorwaardelijke steun" aan de uitbreidingsplannen van Schiphol met betrekking tot Lelystad Airport: "Het standpunt van de minister-president ten aanzien van de uitbreidingsplannen van Schiphol is ongewijzigd", aldus Mansveld.

Voor de WLO-studie geldt dat de resultaten van de studie publiek gemaakt worden. Naar verwachting leveren CPB en PBL de eindresultaten van de studie eind 2015 op.

Lees ook:
Laatste Thalys
02-10-2023, 13:07
SAS 737
29-09-2023, 18:33
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen