Ministerraad stemt in met Luchtvaartnota 2020-2050

20 november 2020 - 16:51 | Door: 
Niek Vernooij
| Foto: Rijksoverheid

DEN HAAG - De ministerraad heeft ingestemd met de Luchtvaartnota 2020-2050. Daarmee heeft het kabinet de koers voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar vastgelegd. Volgens het kabinet is er na het herstel van de huidige crisis perspectief op groei, mits de sector er aantoonbaar in slaagt om stiller en schoner te worden.

Het kabinet zet in op een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Toekomstige groei is geen vanzelfsprekendheid meer; deze zal moeten worden verdiend op basis van concrete maatregelen die genomen zijn voor hinderbeperking en verduurzaming.

“De luchtvaart maakt vanwege de COVID-pandemie een inktzwarte periode door. We doen er in deze tijd alles aan om ook deze sector te ondersteunen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Belangen in balans
“We gaan ervan uit dat de luchtvaart weer zal opveren en dat we - zodra het weer kan - graag weer het vliegtuig pakken voor werk, familiebezoek en vakantie”, vervolgt de minister. “Met de Luchtvaartnota hebben we nu een basis voor de verdere toekomst. We bieden de luchtvaarsector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief als de situatie weer normaal wordt. We brengen de verschillende belangen in balans, kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

Het kabinet benadrukt dat Nederland haar positie als succesvol handelsland met een groot en sterk mondiaal netwerk mede te danken heeft aan de bereikbaarheid door de lucht. Schiphol wordt daarbij gezien als spin in het internationale netwerk van verbindingen via de lucht, wat belangrijk is voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Het kabinet wil die sterke positie behouden en sturen op het netwerk, dat economisch belangrijk is voor Nederland.

Voorop staat voor het kabinet dat vliegen in de toekomst een veilige manier om te reizen moet blijven. In de Luchtvaartnota is vastgelegd dat de overheid bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laat uitvoeren.

Minder nachtvluchten
Hoeveel groei er na de coronacrisis mogelijk is, is afhankelijk van de stappen die er worden gezet om de hinder te verminderen en de sector te verduurzamen. De aanpak van het kabinet richt zich onder meer op het terugbrengen van het maximaal aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent, van 32.000, zoals de situatie net voor corona was, naar 25.000.

Het kabinet werkt met de sectorpartijen aan de uitvoer van het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Dat voorziet erin dat binnen tien jaar de grondoperaties op de luchthavens volledig klimaatneutraal moeten zijn en de CO2-uitstoot op het niveau van 2005 ligt. In 2050 moet de uitstoot zijn gehalveerd en in 2070 op nul staan.

Verplichte bijmenging
Om deze afspraken te borgen komt er voor de luchthavens een CO2-plafond. Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en jaagt ook internationaal het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen. In 2030 moet verplicht veertien procent duurzame kerosine worden bijgemengd.

Ook wil het kabinet de internationale trein aantrekkelijker maken als alternatief voor kortere vluchten. Schiphol, KLM, NS en Prorail richten zich daarbij op de bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn. De betrokken partijen hebben samen met het ministerie van I&W daarover een actieplan geschreven.

Overigens heeft KLM een kritische kanttekening geplaatst bij een extra beperking op de uitvoering van nachtvluchten die in de Luchtvaartnota is opgenomen.

Extra advertentie tonen: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen