Platform Nederlandse Luchtvaart stuurt brandbrief

11 maart 2003 - 1:00
Het Platform Nederlandse Luchtvaart (PLN) heeft kort geleden een brandbrief gestuurd naar de leden van de tweede Kamer. In deze brief neemt het Platform afstand van de door GroenLinks (GL) gelanceerde notitie – ‘Een Schiphol is genoeg’. Volgens PLN hangt deze notitie aan elkaar van onbewezen aannames en misvattingen. In het kort was de conclusie van de notitie dat het aantal regionale en kleine luchthavens in Nederland fors teruggebracht moet worden. Aan Schiphol, twee regionale en twee 'groene' velden zou Nederland genoeg hebben. Volgens het PLN bewijst deze notitie dat de volksvertegenwoordigers niet de beschikking hebben over voldoende feiten met betrekking tot de luchtvaart. Het PLN wil door middel van deze brief de misvattingen wegnemen om zo tot een eerlijke en open discussie te komen over de luchtvaart in Nederland. PLN stelt dat: “Vliegen de veiligste vorm is van transport. De milieueffecten van luchtvaart zijn minder ernstig dan die van andere vervoersmodaliteiten. Mochten er betere vormen van transport zijn dan moeten we die vooral gebruiken. Tot die tijd moet, volgens het PNL, luchtvaart zo verantwoord mogelijk geaccommodeerd worden.” In de brief staan verder enkele misvattingen (volgens PLN) waarop GroenLinks haar notitie baseerde. Wij van Luchtvaartnieuws geven die hieronder onverkort weer. ”In de inleiding van de notitie 'Eén Schiphol is genoeg' wordt vliegen een 'vervuilende, energieslurpende transportvorm' genoemd. Zoals alle vormen van transport die gebruik maken van fossiele brandstoffen heeft ook luchtvaart uitstoot tot gevolg. De totale wereldluchtvaart draagt nog geen 2% bij aan de totale menselijke uitstoot. Als men kijkt naar de vervuiling in grammen per kilogram brandstof is luchtvaart de schoonste vorm van transport. Dat komt omdat vliegtuigmotoren zeer efficiënt zijn. De vliegtuigindustrie werkt, overigens mede uit eigenbelang, heel hard aan steeds stillere, zuinigere en schonere motoren, immers: voor elke kilo minder brandstof die mee de lucht ingenomen hoeft te worden kan lading mee. Energieslurpend is vliegen ook niet: gemiddeld verbruikt een vliegtuig 1 liter brandstof op 28 kilometer per passagier, en dat bij 900 km/u! GroenLinks schaart gemakshalve de hele kleine luchtvaart onder de noemer 'sportvliegerij'. Ruim 90% van de vluchten in de kleine luchtvaart, of General Aviation, vallen onder de noemer zakelijke of maatschappelijke dienstverlening. Denk hierbij aan politie-, milieudienst-, brandweer-, sproei-, zaken-, opleidings-, ambulance-, luchtfotografie- en reclamevluchten. Onder de sportvliegerij vallen bovendien ballonvluchten en zweefvliegtuigen, toch niet echt een categorie die veel vervuiling of geluidsoverlast veroorzaakt. GroenLinks stelt dat de luchtvaart oneigenlijk bevoordeeld wordt omdat er geen accijnzen geheven worden. De General Aviation betaalt zo'n euro 1,84 (ruim vier ouderwetse guldens!!) voor een liter brandstof. Op internationale, commerciële vluchten wordt inderdaad geen accijns geheven. Dat is gezien het grens overschrijdende karakter ook wel logisch en in 1948 daarom ook internationaal zo afgesproken. De landingsrechten voor de General Aviation zouden slechts enkele euro's bedragen. Afhankelijk van de dag en het tijdstip kan het landingsgeld oplopen tot honderd euro. De rust in natuurgebieden zou verstoord worden door 'laagvliegende sportvliegtuigen'. De luchtvaart is reeds gebonden aan een minimum hoogte waardoor de overlast op de grond beperkt blijft. Geen enkele sportvlieger zal rondjes gaan vliegen boven een natuurgebied. Boven natuurgebieden worden wel vluchten uitgevoerd om vogels te tellen of om milieu- en brandweercontroles uit te voeren. 'Nederland kent tientallen vliegvelden' stelt GroenLinks. Er zijn 20 vliegvelden voor gemotoriseerde luchtvaart in Nederland, inclusief Schiphol en 2 vliegveldjes speciaal voor ultralights. Daarnaast zijn er 14 velden voor zweefvliegtuigen en 10 militaire velden. 'Tientallen velden'is op zijn minst suggestief. Regionale luchthavens zouden met overheidssteun in stand worden gehouden en noodlijdend zijn. Regionale luchthavens voorzien in een groeiende regionale behoefte. Het zijn alleen beperkende maatregelen die verhinderen dat deze luchthavens winst maken. Juist om Schiphol te ontlasten is het lokaal invullen van een vervoersbehoefte een geweldig idee. Bovendien wordt de druk op de toch al zwaar belaste infrastructuur (wegen, treinen) in de Randstad onnodig toe als alleen Schiphol voor luchtvaart open staat, met alle negatieve milieueffecten van dien. Beperkende maatregelen voor regionale luchthavens hebben er al toe geleid dat maatschappijen van Nederlandse luchthavens uitgeweken zijn naar luchthavens net over de Nederlandse grens. De aanvliegroutes gaan nog steeds over Nederland. Wel de lasten, niet de lusten is blijkbaar wat GroenLinks wil. GroenLinks suggereert dat de HSL een goed alternatief voor het vliegtuig is, met name omdat de trein schoon is. De trein is alleen maar schoner dan het vliegtuig als de benodigde elektriciteit wordt opgewekt door kernenergie. Dat staat nog los van de effecten die het aanleggen van de HSL heeft op het landschap en de omwonenden. Regionale luchthavens worden volgens GroenLinks gebruikt voor 'onnodig'(charter) vakantievervoer. Mensen uit de regio moeten maar via Schiphol vliegen. GroenLinks is ook de partij die de groei van Schiphol in wil dammen. Los van het feit dat het verplaatsen van al die mensen via Schiphol erg slecht is voor het milieu (men moet per auto en trein door de al zeer drukke Randstad naar Schiphol): wat is er mis met het voorzien van een lokale behoefte? Chartervliegtuigen zijn overigens bij uitstek stil, zuinig en efficiënt (1 liter brandstof per passagier per 28 kilometer bij 900 km/u). Het is overigens ook merkwaardig dat een politieke partij bepaalt of het al dan niet op vakantie gaan van de burger onnodig is. Er wordt onnodig veel gevlogen. GroenLinks gaat voorbij aan het economisch en maatschappelijk belang van de luchtvaart. Of het leuk is of niet: Nederland is nou eenmaal een handels en vervoersnatie. Onze infrastructuur is waar we met zijn allen van leven. Luchtvaart volgt de omvang van de economie: het kunstmatig beperken van de luchtvaart zou rampzalige gevolgen hebben voor de economie. GroenLinks komt, ter bestrijding van de 'problemen' van de luchtvaart, niet verder dan het beperken of afschaffen van luchtvaart. Beperken van de luchtvaart als oplossing zien is wel erg naïef. Los van de rampzalige economische effecten biedt het bovendien geen oplossing voor de problemen. Ter illustratie: ondanks een daling van het aantal vluchten vanaf Groningen Airport Eelde met ruim 30%, verdubbelde in dezelfde periode het aantal klachten.”

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020