VNC verliest hoger beroep tegen KLM over lifo-principe

KLM cabinepersoneel
20 oktober 2020 - 12:39 | Door: 
onze redactie
| Foto: KLM (archieffoto)

AMSTERDAM - De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) heeft het hoger beroep over de verplichte toepassing door KLM van het last-in-first-out principe (lifo) verloren. Dat betekent dat KLM cabinepersoneel kan ontslaan op basis van het afspiegelingsbeginsel. De VNC reageert teleurgesteld.

Kern van de zaak was artikel 4.3 lid 3 van de cao voor KLM-cabinepersoneel. Dit artikel bevat al decennialang de verplichting voor KLM om het lifo-principe toe te passen. Het artikel bevat een leemte nu daarin nog niet is geregeld dat een ontslagcommissie voor het cabinepersoneel wordt ingesteld.

Om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel is dat op grond van de wet sinds de invoering van de WWZ wel nodig. De VNC verzocht de rechter daarom KLM te verplichten een ontslagcommissie in te stellen en het lifo-principe toe te passen bij de naderende reorganisatie.

Het gerechtshof in Amsterdam is echter van mening dat artikel 4.3 lid 3 van de cao niet rechtsgeldig is en dat uit de cao geen verplichting voortvloeit voor KLM om een ontslagcommissie in te stellen. Het hof volgt het oordeel van de rechtbank dat dit onderwerp aan de onderhandelingstafel had moeten worden geregeld. De VNC beraadt zich nog op vervolgstappen.

Afgelopen zomer bleek al dat de KLM-directie bij het inkrimpen van het cabinepersoneel het afspiegelingsbeginsel wil toepassen. Dat betekent dat de leeftijdsopbouw binnen de functiegroep voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft.

Bij het lifo-principe zijn diensttijd en anciënniteit/senioriteit leidend, en moeten personeelsleden die het kortst in dienst zijn als eerst vertrekken.

Extra advertentie tonen: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen