Kabinet past luchthavenbesluiten Schiphol aan

22 augustus 2003 - 2:00
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat besloten het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan te passen. Met deze aanpassing wordt de fout in de invoergegevens van Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland hersteld.

Het herstel van de fout betekent een aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit en het Luchthavenindelingbesluit. Voor die wijziging moet een (aanvullende) milieueffectrapportage worden gemaakt. Het kabinet hecht bij de aanpassing aan het zorgvuldig doorlopen van de juridische procedure waarbij inspraak voor omwonenden gegarandeerd is. Staatssecretaris Schultz van Haegen zal een voorstel doen voor de te volgen procedure en het tijdpad.

Met het herstel van de fout houdt het kabinet vast aan de afspraken die in de nieuwe Wet Luchtvaart zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn:
• Schiphol de mogelijkheid geven te groeien binnen strakke milieugrenzen;
• gelijkwaardige overgang van oude naar nieuwe normen. Dit betekent minder overlast: van 15.000 naar 10.000 woningen en 70 procent minder slaapverstoring in directe omgeving van Schiphol.

Dat er sprake is van een fout blijkt uit een contra-expertise van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium van 20 augustus 2003. Door deze fout heeft de Polderbaan meer geluidsruimte gekregen dan technisch mogelijk is. Op de Zwanenburgbaan is er door de fout te weinig ruimte.

Het Luchthavenverkeerbesluit en het Luchthavenindelingbesluit zijn de twee Algemene Maatregelen van Bestuur bij de Wet Luchtvaart. De wet en de besluiten zijn sinds 20 februari 2003 van kracht.

Groenlinks reageert vel op deze besluiten en feliciteert Verkeer en Waterstaat met een "treurig jubileum". Het jublieum slaat volgens Wijnand Duyvendak op het feit dat dit de tiende maal is dat in het afgelopen decennium de regels om milieu en omwonenden te beschermen worden afgezwakt of buiten werking gezet. Volgens Duyvendat betekent dit jubileum het definitieve einde van de geloofwaardigheid van het Schipholbeleid. Hij somt de gebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar op:

1. 1995 PKB: Afschaffing van het uitgangspunt om naast geluid ook de situatie voor luchtvervuiling, veiligheid en stank rond Schiphol aanzienlijk te verbeteren.
2. Oktober 1997: Gedogen overschrijdingen geluidsnormen.
3. Oktober 1998: Gedogen overschrijdingen geluidsnormen.
4. 1998 : Tegemoetkoming Schiphol met 100.000 extra vluchten over vijf jaar.
5. Oktober 1999: Gedogen overschrijdingen geluidsnormen .
6. December 1999: loslaten norm voor stank door vervuiling Schiphol.
7. April 2000: Aanpassen geluidszone om 100.000 extra vluchten mogelijk te maken (onder het mom van verwijderen absurditeiten)
8. Oktober 2000: Wederom overschrijding normen. Schiphol betaalt 5 miljoen gulden boete
9. 2002 Wet Luchtvaart: uithollen uitgangspunten van de PKB uit 1995 inzake geluid, externe veiligheid en luchtvervuiling.
10. Augustus 2003 Versoepelen normen uit Wet Luchtvaart voor extra gebruik van de Zwanenburgbaan.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

FlyArna
17-01-2022, 18:01
Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen