KLM meldt verlies over derde kwartaal lopend boekjaar

23 januari 2003 - 1:00
De KLM groep heeft in het afgelopen derde kwartaal, dat eindigde op 31 december jl. een verlies geleden van 63 miljoen euro. In de overeenkomstige periode van het jaar daarvoor bedroeg het verlies 76 miljoen euro.

Dit resultaat was mede toe te schrijven aan de nog steeds zwakke wereldeconomie, de gestegen brandstofprijzen en de politieke onstabiliteit in bepaalde regio’s.

Leo van Wijk, president-directeur, gaf aan dat de KLM te maken had met een dalende vraag naar vervoer en dat werd verwacht dat die trend zich in het vierde kwartaal zou voortzetten.

Een en ander leidt ertoe dat de capaciteits- en netwerkplannen moeten worden bijgesteld. Verder zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de kostenbeheersing.

Het passagiersvervoer (groeipercentage 15 procent bij een bezettingsgraad van 77,2 procent) bleef achter bij de verwachtingen. Het vrachtvervoer nam toe met 3 procent, terwijl de beladingsgraad ongewijzigd op 72,7 procent bleef steken.

Het is niet waarschijnlijk dat het fiscale boekjaar, dat op 31 maart 2003 eindigt, positief zal worden afgesloten.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2022 - Cookieinstellingen