Bezwaren tegen plannen om passagiers te screenen

7 maart 2003 - 1:00
De toeristenindustrie en groeperingen die waken over de privacy van burgers zijn fel gekant tegen het nieuwe plan van de Amerikaanse regering om passagiers te screenen. Als bezwaar voeren zij aan dat het plan de reiziger onderwerpt aan een zeer intensief antecendenten-onderzoek zonder dat deze kan nagaan hoe en waarvoor die informatie werd verkregen. Het voorgestelde plan, een actualisering van het huidige profileringssysteem, zou een electronische check inhouden naar de kredietwaardigheid van de reiziger, zijn eventueel criminieel verleden en of hij voorkomt op een lijst van verdachte terroristen. Het natrekken van deze gegevens moet volgens de plannen worden verricht door de federale Transportation Security Administration. Op basis van de resultaten wordt de passagier ingedeeld in een bepaalde risico-categorie. Zij die een gevaar vormen, worden geweigerd. De critici vragen zich af hoe de informatie over andere passagiers, wier status qua risico-categorie middels een code op de boardingpass wordt aangegeven, wordt aangewend en hoe zij tegen misbruik van de gegevens kunnen worden beschermd.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020