Maatschappijen moeten klanten informeren over verstrekking gegevens

27 februari 2003 - 1:00
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft maatschappijen die op de VS vliegen gewezen op de verplichting om hun klanten te informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten. De Amerikaanse overheid vraagt de passagiersgegevens op voordat ze het land bereiken. Deze gegevens worden opgeslagen in een centrale database in de VS. De maatregel is een rechtstreeks gevolg van de aanslagen op 11 september 2001. De opgevraagde gegevens betreffen naast de naam en het adres de reisroute, betaalwijze, creditcardnummer, medische informatie en deelname aan frequent flyer programma's. Tevens willen de autoriteiten toegang tot de reserveringssystemen op Europees grondgebied. De privacywerkgroep van de Europese nationale toezichthouders, de Artikel 29-werkgroep, heeft diverse problemen geconstateerd op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens rond deze verplichte verstrekking aan de Amerikaanse autoriteiten. Inmiddels hebben over de verstrekking gesprekken plaatsgevonden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, waarbij het advies van de werkgroep een rol heeft gespeeld. De Europese Commissie heeft in dit kader samen met de Amerikaanse autoriteiten een gezamenlijke verklaring gegeven op grond waarvan het is toegestaan passagiersgegevens te verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten. Of een dergelijk akkoord adequaat is in het licht van de Europese regelgeving zal door de Artikel 29-werkgroep moeten worden beoordeeld in haar eerstvolgende bijeenkomst in maart. Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen