Reactie vakbond op fusie KLM Air France verdeeld

30 september 2003 - 2:00
Vanuit de Nederlandse vakbonden is verschillend gereageerd op het nieuws. CNV heeft een licht Licht vertrouwen in fusie van KLM met Air France. De vakbond meldt dat de KLM-directie heeft verzekerd dat de vermindering van arbeidsplaatsen door deze fusie beperkt blijft tot circa 500 fte's (full time equivalent) in vijf jaar tijd, en dan ook nog via natuurlijk verloop. Men gaat dan ook niet uit van een fusie-zeperd.

CNV Burgerluchtvaart is verder ingenomen met de toezegging dat er door de fusie niets verandert aan de arbeidsvoorwaarden van het huidige KLM-grondpersoneel. En ook de medezeggenschap, in de vorm van de ondernemingsraad, blijft puur Nederlands.

FNV Bondgenoten kijkt uiterst kritisch naar de voorgenomen fusie van Air France en de KLM. Jan van de Brink, bestuurder FNV Bondgenoten: 'Onze grootste zorg is niet eens zo zeer de gevolgen op korte termijn, maar de gevolgen op de middellange en lange termijn. Dan zal moeten blijken of de werkgelegenheid in Nederland niet te lijden zal hebben onder de fusie. Zeker omdat de KLM de kleinste partij is, levert dit grote risico's op.'

FNV Bondgenoten zal de overeenkomst zeer nauwkeurig nagaan op de afspraken ten aanzien van het vliegnetwerk. Indien niet spijkerhard vastligt dat de Schiphol zijn positie behoudt, zal de bond zich hard verzetten tegen de fusie/overname. Van de Brink: 'Gelukkig hebben we hier dezelfde belangen als de Nederlandse overheid die ook meeonderhandeld heeft over de positie van Schiphol'.

Komende week zal FNV Bondgenoten samen met de andere vakbonden en de ondernemingsraad de stukken bestuderen. Van de Brink:'Garanties zullen niet alleen als intenties op papier moeten staan, maar zullen spijkerhard en meetbaar moeten zijn. Bovendien moeten de afspraken wel aannemelijk zijn. Met volstrekt onlogische afspraken gaan we niet akkoord. Papier is immers gewillig'.

Vakbond De Unie ziet de alliantie met Air France als een sluipende overname. Vroeg of laat krijgt Air France het toch voor het zeggen, immers de KLM wordt nu een werkmaatschappij onder Franse regie. Wie betaalt, bepaalt, zegt Uniebestuurder Sjirk Bajema. Waar staat de KLM over 5 jaar? De Unie gelooft niet dat er op lange termijn geen uitverkoop zal plaatsvinden. Dus, mooie woorden ten spijt van topmannen Spinetta en Van Wijk, alles wijst op een overname.

In die zin vraagt Bajema zich af wie er het meeste voordeel heeft van deze samenwerking: We moeten goed onthouden dat de alliantie niet uit luxe is geboren, maar vanwege de crisis in de burgerluchtvaart. KLM en Air France zullen dan ook hun voordelen zoeken in kostenreductie en baanloze groei om zo besparingen te realiseren.

De Uniebestuurder vraagt zich bovendien af wat nut en noodzaak zijn van loonmatiging en een op handen zijnde loonstop van twee jaar, zoals dat nu in politiek Den Haag actueel is. Blinde loonmatiging bij Air France en KLM wijst De Unie dan ook op voorhand af. Gezien de machtsverhoudingen hebben de voordelen van blinde loonmatiging alleen maar eindbestemming Parijs. Wat schiet het KLM-personeel daarmee op? aldus Bajema.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020