Elektrisch tussen de ABC-eilanden: haalbaar of luchtfietserij?

15 december 2020 - 11:18 | Door: 
René Zwart
| Foto: Bonaire Airport

DEN HAAG - Onder de titel 'Together we can fly for ABC' is een digitale koninkrijksdialoog gehouden over de haalbaarheid van elektrisch vliegen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao. Maar is elektrisch vliegen geen luchtfietserij? Bon Bini Bonaire vroeg het aan Programmamanager Luchtvaart Caribisch gebied Marius Sliedrecht en Manager Innovatie in mobiliteit Arjan van Vliet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Elektrisch vliegen is toch heel verre toekomstmuziek? Hoe realistisch is het om daar nu al zo veel energie in te steken?
"De batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel. De capaciteit gaat omhoog, de levensduur wordt steeds langer en de kosten dalen. Elektrisch vliegen voor kleinere toestellen tot negentien passagiers - de general aviation genoemd - komt steeds dichterbij. We beginnen met kleine toestellen over korte afstanden. Dat wordt stapje voor stapje uitgebouwd. Voor de grote commerciële luchtvaart is elektrisch vliegen nog geen optie. De hoeveelheid energie in batterijen die dat vraagt maakt het voor lange afstandsvluchten onmogelijk voor een toestel om überhaupt op te stijgen. Daar kijken we naar waterstof, synthetische kerosine en hybride aandrijvingen als alternatief."

Waarom is voor de pilot de keuze op de ABC-eilanden gevallen?
"De afstanden tussen Bonaire, Curaçao en Aruba zijn relatief kort en er is veel zon en wind om duurzaam energie op te wekken. Alternatieven zoals weg, spoor of over water zijn er niet of heel lastig."

Na jaren van enorme investeringen in research and development is er anno 2020 slechts één elektrisch toestel gecertificeerd en dat kan naast de piloot welgeteld één passagier meenemen...
"Er zijn momenteel wel tweehonderd bedrijven die werken aan een vorm van elektrisch vliegen. Dat de certificatie langzaam gaat heeft alles te maken met het veiligheidsniveau van de luchtvaart."

Hoe staat het met de verkenning die het ministerie doet naar de mogelijkheden om elektrisch vliegen tussen de ABC-eilanden te introduceren?
"Mede door de positieve resultaten van eerder gedane onderzoeken heeft het ministerie van IenW besloten akkoord te gaan met het vormgeven van een masterplan 'Innovatieproject Elektrisch vliegen in de Cariben'. Voordat kan worden overgegaan tot verdere concretisering moet nog veel worden uitgezocht. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van vliegtuigen, (laad)infrastructuur en een raming van de kosten. Een scenario wat in het masterplan moet terugkomen is het ombouwen van een conventioneel toestel naar een elektrisch vliegtuig. Het masterplan doet een voorstel van een innovatieproject, inclusief de benodigde certificering, tijdpad, werkgelegenheid, financiën en realisatie op de ABC-eilanden. IenW is reeds gestart met een aanbestedingsprocedure die naar verwachting binnenkort wordt afgerond."

Wat was de bedoeling van de koninkrijksdialoog 'Together we can fly for ABC'?
"Het evenement is zeer geslaagd op meerdere vlakken. Er zijn bruggen geslagen tussen kennis en netwerken op luchtvaart - en energiegebied. Met inachtneming van alle coranamaatregelen is het toch gelukt om veertig jonge professionals op verschillende locaties - Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland - digitaal bij elkaar te brengen. En dat over een afstand van meer dan zevenduizend kilometer. Veel geïnteresseerden hebben via een livestream meegekeken. Erg mooi om te zien dat naar aanleiding van de koninkrijksdialoog de krachten in het Koninkrijk worden gebundeld. Studenten van de eilanden en Nederland zoeken elkaar op om mee te doen aan de luchtvaartchallenge."

Wat moeten we ons voorstellen bij die 'challenge'?
"Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van duurzaam vliegen, maar we willen graag van jonge professionals zoals studenten van mbo tot TU horen wat de mogelijkheden zijn voor duurzame luchtvaart in de Cariben. We horen bijvoorbeeld graag van de jongeren hoe het beste de benodigde energie opgewekt kan worden. Daarom heeft IenW een luchtvaartchallenge uitgeschreven voor studenten. De uitkomsten van deze onderzoeken worden meegenomen in de verdere verkenning van het masterplan. Bovendien kunnen jonge professionals blijven meedenken over de toekomst van de luchtvaart in de Cariben."

In hoeverre worden de lokale luchtvaartmaatschappijen bij het project betrokken?
"Voor het realiseren van het masterplan wordt begin volgend jaar op Bonaire een event georganiseerd. Samen met luchtvaartmaatschappijen uit de regio, luchthavens, (lokale) overheden, studenten, betrokken organisaties uit het Europees en het Caribisch deel van het Koninkrijk worden de bouwstenen van het masterplan verder ontwikkeld. We willen dit vooral samen doen en gezamenlijk tot een plan komen, want: Together we can fly for ABC."

Een elektrisch vliegtuig ontwikkelen is één, maar ook op de grond moet van alles worden geregeld...
"Duurzame en veilige luchtvaart zal in de toekomst samenkomen op luchthavens. Het is belangrijk dat ook over de aanpassing van de luchthaveninfrastructuur wordt nagedacht en dat eventuele investeringen 'electric proof' zijn voor de toekomst; bijvoorbeeld laadinfrastructuur. Maar ook zal nagedacht worden over de totale energievoorziening, want elektrische vliegtuigen verbruiken veel energie. Waar wordt deze energie vandaan gehaald? Extra zonnepanelen, windmolens of andere nog niet ontdekte energiebronnen?"

Elektrisch vliegen is duurzaam, maar zijn er meer voordelen?
"Het kent vele voordelen. Het onderhoud van de vliegtuigen is goedkoper en er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. De exploitatiekosten van een vliegtuig zullen naar verwachting lager zijn. Bovendien is geen directe uitstoot van broeikasgassen of andere vervuiling. Daarnaast zal de geluidsproductie van elektrische toestellen een stuk minder zijn en dat is goed voor het welzijn van mens en dier."

Wanneer stijgt voor het eerst een elektrisch vliegtuig op van Flamingo Airport?
"De ambitie is ergens in de komende drie jaar. Hoe mooi zou het zijn om een eerste elektrische vlucht te organiseren tussen de ABC-eilanden! Als we met ons allen de schouders eronder zetten is dat mogelijk. Maar voor nu is het belangrijk te werken aan een masterplan voor de langere termijn. Dat gaat een goed beeld geven hoe een innovatief project als elektrisch vliegen tussen de eilanden 'aangevlogen' kan worden."

Dit artikel verscheen eerder in de winteruitgave van het halfjaarlijkse magazine Bon Bini Bonaire. Klik hier om het volledige magazine te lezen.  

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Ryanair
14-05-2024, 19:07
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen